‘Deze monniken kozen ervoor trouw te blijven aan hun roeping’

4 december 2018

Op zaterdag 8 december vindt in de Algerijnse stad Oran de zaligverklaring plaats van 19 religieuzen die in de periode 1994 tot en met 1996 in Algerije om het leven zijn gebracht. Onder hen bevinden zich de zeven trappistenmonniken uit Tibhirine. En daarnaast de Antwerpse witte pater Charles Deckers (1924-1994) en de bisschop van Oran, Pierre Claverie.

Het getuigenis van de monniken van Tibhirine is vooral bekend door de film ‘Des hommes et des dieux’. In het Bisdom Breda is de abdij Maria Toevlucht verwant aan deze monniken. Zij zijn trappisten, net als de monniken van Tibhirine. Dat betekent dat ze behoren tot dezelfde kloosterfamilie. “In onze abdij besteden we zaterdag tijdens de liturgie kort aandacht aan hun zaligverklaring,” vertelt broeder Guido van Belle, de tijdelijk bestuurder van de abdij Maria Toevlucht. “Waarschijnlijk krijgen ze in onze ordesliturgie een speciale gedenkdag. Verder gaat het leven in onze abdij gewoon door. Dat is onze monastieke roeping.”

Van 1991 tot 2002 woedde in Algerije een hevige burgeroorlog die 70.000 burgers het leven kostte. De zeven monniken werden in maart 1996 ontvoerd vanuit hun klooster van Onze Lieve Vrouw van de Atlas. Eind mei 1996 zijn hun hoofden teruggevonden. De ware toedracht is nooit bekend geworden. De monniken zetten zich in voor het vreedzame leven tussen christenen en moslims. Broeder Guido van Belle acht de monniken bijzonder hoog. “Ik was nog in mijn noviciaat toen het gebeurde. Ik heb de monniken van Tibhirine niet persoonlijk gekend. Ik weet wel dat er binnen de orde discussies waren over de vraag of ze daar, tijdens de oorlog, wel moesten blijven. Ze hebben er echter voor gekozen trouw te blijven aan hun roeping en aan het volk van Algerije.”

Paus Franciscus noemt de monniken van Tibhirine in zijn exhortatie ‘Gaudete et exsultate: over de roeping tot heiligheid in de hedendaagse wereld’. “Heiliging is een gemeenschappelijke weg, die men twee aan twee moet afleggen. Dat weerspiegelen enkele heilige gemeenschappen. Bij verschillende gelegenheden heeft de Kerk hele gemeenschappen heilig verklaard die het evangelie heldhaftig hebben beleefd of die aan God het leven van al hun leden hebben aangeboden,” schrijft de paus. “Denken wij […] aan het recente getuigenis van de trappisten van Tibhirine (Algerije), die zich samen op de marteldood hebben voorbereid. Op dezelfde wijze zijn er veel heilige echtparen, waarbij ieder van de echtelieden een instrument van heiliging is geweest voor de ander. Leven en werken met anderen is ongetwijfeld een weg van geestelijke groei” (Gaudete et exsultate, 141).

(Foto: website van het klooster in Tibhirine. Het klooster wordt nu bewoond door de gemeenschap Chemin Neuf.)

Andere berichten