‘Deze bidtocht, processie en eucharistieviering zijn onze corebusiness’

12 juli 2017

De parochiekern van de H. Gertrudis in Ossendrecht vierde op zondag 9 juli 2017 de feestdag van de Ossendrechtse heilige Marie-Adolphine. De parochiekern deed dit met de traditionele bidtocht, de processie door het dorp en een feestelijke eucharistieviering in de H. Gertrudiskerk. Mgr. E. de Jong, de hulpbisschop van Roermond was de hoofdcelebrant in de eucharistieviering. Pastoor H. de Kort en pater J. van Aert (missionaris op Taiwan) concelebreerden. Diaken Ryan Keetelaar verleende liturgische assistentie. Leden van de congregatie van de franciscanessen van Maria woonden de eucharistieviering bij.

De bidtocht
De deelnemers aan de processie en de bidtocht genoten van heerlijk weer. Door de koelte van de ochtend trok de groep biddend van het geboortehuis van Marie-Adolphine naar de Berghoeve, waar Marie-Adolphine de zondagsschool bij de franciscanessen van Oudenbosch bezocht, en zo terug naar de kerk. Daar start de processie. Hierin trekken het beeld van de heilige Marie-Adolphine en de relieken mee. Johan den Ouden, de voorzitter van de stichting Marie-Adolphine hield bij de Berghoeve een korte bezinning. Hij stelde de pelgrims de indringende vraag of zij net als zuster Marie-Adolphine ‘brandhout’ voor anderen zijn en op die manier de wereld verwarmen. “Zijn wij er voor hen die ons nodig hebben?”

Je kunt Marie-Adolphine alles vragen
Bisschop De Jong belichtte tijdens de eucharistieviering een ander aspect van de verering van Marie-Adolphine. Heiligen zijn niet enkel voorbeelden, maar ook voorsprekers. Tijdens haar leven stond Marie-Adolphine bekend als iemand aan wie je alles kon vragen. Zij schrok niet terug voor vervelend werk. Zij was er voor in. “Kunnen wij niet een beroep op haar doen?” vroeg bisschop De Jong de gelovigen. “Vraag aan Marie-Adolphine om ons te helpen van Ossendrecht een gemeenschap te maken van liefde, van geborgenheid, een gemeenschap waar iedereen welkom is,” aldus de bisschop.

Foto: Stichting Zuster Marie Adolphine (via Facebook)

Bijzondere bedevaart naar China
Mgr. E. de Jong gaat van 10 tot en met 24 oktober op bedevaart naar China. Hij begeleidt de pelgrimage van de Mgr. Schravenstichting. Deze bedevaart doet ook de plaatsen aan waar zr. Marie-Adolphine geleefd en gewerkt heeft. Namens de Stichting Marie-Adolphine zal Johan den Ouden de bedevaart meemaken. “Ik zie erg uit naar deze bedevaart,” vertelt Den Ouden. “We gaan met een groep van ongeveer 18 personen. De meesten komen uit Limburg. Mgr. Schraven is een Limburgse missiebisschop. Japanse soldaten vermoordden hem in 1937 omdat hij jonge meisjes niet als troostmeisje aan hen uitleverde. De Schravenstichting spant zich in voor de zaligverklaring van mgr. Schraven en zijn gezellen. Zelf hoop ik inspiratie op te doen om het ideeëngoed van zr. Marie-Adolphine verder bekend te maken. Daarom is het belangrijk om zelf de plaatsen te bezoeken waar zij geleefd heeft.”

Onder de gezellen van mgr. Schraven waren ook twee kloosterlingen die afkomstig waren uit het Bisdom Breda. Dit zijn broeder Anton Geerts uit Oudenbosch en pater Gerrit Wouters cm uit Breda.

Nieuwe Initiatieven
“De Stichting neemt verschillende initiatieven om de heilige Marie-Adolphine bij jongeren bekend te maken,” vervolgt Johan. “Het bestuur van de Stichting is verjongd. Nieuwe mensen geven nieuwe impulsen.” Johan noemt er een paar. “Op 7 en 8 juli 2018 organiseren we een toneeluitvoering in de tuin van de pastorie. We werken hiervoor samen met de Ossendrechtse toneelvereniging Adolphine en het gospelkoor ‘Real power’. Haar leven zal klinken in hedendaagse muziek. Op zondag zal de uitvoering van het toneelstuk aansluiten bij de eucharistieviering.”

Tijdens de bedevaart naar China zal Johan den Ouden herhaaldelijk berichten op de Facebookpagina van de Stichting Zuster Marie Adolphine plaatsen.  “Zodat het thuisfront op de hoogte blijft. Dit laat onverlet dat de jaarlijkse bidtocht, de processie en de eucharistieviering onze corebusiness blijven.”

Foto: Stichting Zuster Marie Adolphine (via Facebook)

 

 

Andere berichten