Dekenale ‘bijpraatavonden’ voor (inter)parochiële caritas instellingen

8 februari 2010

In november 2009 vonden de jaarlijkse dekenale ontmoetingsbijeenkomsten plaats van de (inter)parochiële caritas instellingen. Op deze avonden presenteerde het bisdom de vier diaconale projecten die bisdombreed starten.

In het verlengde van deze bijeenkomsten wil het bisdom nu op 9, 15 en 22 maart op drie dekenale bijpraatavonden verder praten met de (inter)parochiële caritas instellingen over de diocesane diaconale inzet.

Caritasbestuursleden in het bisdom van Breda hebben hiervoor inmiddels de uitnodiging ontvangen.

Het gesprek op de bijpraatavonden zal starten vanuit het diaconale werkbezoek aan de voedselbank in Roosendaal op vrijdag 22 januari. Voor dit diaconale werkbezoek had het bisdom direct betrokken mensen uit de parochies en het maatschappelijk middenveld uitgenodigd. De bisschop informeerde zich samen met hen op locatie over de problematiek van de voedselbanken en ging daarover in gesprek, mede vanuit de sociale leer van de Kerk.

Tijdens het werkbezoek bleek een samenhang tussen de ondersteuning die de voedselbank geeft en schuldenproblematiek. Daarom is, mede in het kader van het oecumenische armoedeonderzoek waaraan de (inter)parochiële caritas instellingen meewerken, Hub Crijns uitgenodigd. Hub Crijns is werkzaam bij het landelijk bureau DISK en zal spreken over het armoedeonderzoek en schuldhulpverlening.

Meer informatie
Contactpersoon voor aanmelding en meer informatie: mevrouw Hanneke Oomen, medewerkster van de pastorale dienstverlening, T 076 5223444, E hoomen@bisdombreda.nl.

Andere berichten