Dekenaal coördinator dekenaat Markiezaat: Egbert Bornhijm

2 juli 2009

Bisschop Van den Hende zal per 1 augustus 2009 Egbert Bornhijm (49) benoemen als tweede dekenaal coördinator van het dekenaat het Markiezaat. Het betreft een 0,5 functie vanwege de 0,5 benoeming van dekenaal coördinator Peter Hoefnagels tot hoofd pastorale dienstverlening van het bisdom van Breda.

Op woensdag 1 juli is in bescheiden kring van dekenaatmedewerkers en dekenaatbestuur zegen gevraagd over het toekomstige werk van Egbert Bornhijm.

Egbert Bornhijm blijft halftijds als pastoraal werker verbonden aan de Christoffelparochie in de regio Halsteren.

Een dekenaal coördinator is de naaste medewerker van de deken. Egbert Bornhijm en diaken Peter Hoefnagels zullen samen met deken Peter de Rooij een team vormen en de taken van het dekenaat verdelen.

Het dekenaat heeft ten doel het gemeenschappelijk handelen van de parochies en hun samenwerkingsverbanden te bevorderen ten behoeve van de pastorale zorg (CIC.c.374.2).

Eveneens is de ondersteuning van de priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers een wezenlijk onderdeel van het werk de deken en het dekenaat (CIC.c.555).

 

Andere berichten