Deelname aan Stille Omgang vanuit het bisdom van Breda

11 maart 2014

In de nacht van zaterdag 22 maart op zondag 23 maart trekt door de binnenstad van Amsterdam de Stille Omgang. Vanuit het bisdom Breda organiseert het vicariaat Middelburg de reis naar de Stille Omgang. In enkele parochies maakt de deelname aan de Stille Omgang onderdeel uit van het programma in de Veertigdagentijd en de vastenestafette.

Opstapplaatsen voor de Stille Omgang
In het bisdom zijn verschillende opstapplaatsen.

Vanuit het vicariaat Middelburg vertrekken bussen zaterdag 22 maart:

  • om 20.15 uur bij de H. Blasiuskerk in Heinkenszand
  • bij de sporthal Gageldonk te Bergen op Zoom om 19.30 uur
  • bij de Moeder Godskerk te Roosendaal om 19.00 uur
  • bij de basiliek in Oudenbosch om 19.30 uur.

De kosten (inclusief broodjes) € 25 voor hen die vanuit Heinkenszand of Bergen op Zoom vertrekken en € 20 voor hen die vanuit Roosendaal of Oudenbosch vertrekken. De broodjes zijn in het bedrag inbegrepen.

In het vicariaat Breda kan men opstappen op zaterdag 22 maart:

  • bij het NS-station in Etten-Leur om 20.15 uur
  • en bij hotel Princeville te Breda om 20.30 uur

Voor de deelnemers uit het vicariaat Breda bedragen de onkosten € 25. De broodjes zijn in het bedrag inbegrepen.

Deelnemers uit het vicariaat Middelburg kunnen zich opgeven bij het vicariaat (E vic.middelburg@bisdombreda.nl) en deelnemers uit het vicariaat Breda bij dhr. J. Bedaf (E joh.bedaf@gmail.com)

Om 23.00 uur is vicaris Verbeek de celebrant in de feestelijke eucharistieviering in de Obrechtkerk te Amsterdam.

Studiedag liturgie 2014
Dit jaar staat de studiedag liturgie van het bisdom Breda uitdrukkelijk stil bij de betekenis van de eucharistische aanbidding, dit in het verlengde van de aandacht die het Jaar van het Geloof vroeg voor aanbidding, en ook in verband met het gegeven dat 750 jaar de Kerk het hoogfeest van Sacramentsdag instelde. Tijdens de getuigenissen zal ook nadrukkelijk stil worden gestaan bij de gelovige betekenis van de Stille Omgang. De diocesane studiedag vindt plaats op 18 maart 2014 in Centrum Bovendonk te Hoeven. (Aanmelden voor de studiedag liturgie 2014 kan met het formulier op deze site.)

Achtergronden van de Stille Omgang
De Kerk belijdt dat de in de eucharistieviering geconsacreerde hostie en wijn werkelijk het Lichaam en Bloed van Jezus Christus zijn. Ze sprak dit nadrukkelijk uit op het Vierde Lateraans Concilie (1215). Sindsdien is in de kerkgeschiedenis deze geloofsovertuiging door sacramentswonderen bevestigd. Breda kent het Sacrament van de Niervaert.

Het Sacrament van mirakel
Het sacramentswonder van Amsterdam stamt uit de middeleeuwen. Op 15 maart 1345, zo vertelt de overlevering, lag een man in een huis aan de Kalverstraat ziek op bed en vreesde te sterven. Hij liet een priester roepen om hem te bedienen en van het Heilig Sacrament (de hostie) te voorzien. Na het eten van de hostie kreeg de zieke braakneigingen en moest tenslotte overgeven in het brandende haardvuur van zijn kamer. Maar na verloop van tijd bleek dat hij niet alleen de hostie onbeschadigd had uitgebraakt, maar dat bovendien het vuur het Heilig Sacrament niet had aangetast.De hostie die de volgende dag door de priester van de Oude of Nicolaaskerk weer was opgehaald, keerde vanuit de Oude Kerk op wonderbaarlijke wijze in het huis van de man terug. Het was een nieuw mirakel dat zich daarna nog eens tweemaal herhaalde. Voor de middeleeuwse mens was dit de noodzakelijke bevestiging om in de gebeurtenissen definitief de hand van God te kunnen herkennen. Het duidde tevens Gods klaarblijkelijke wens aan om de plaats waar het Mirakel had plaatsgevonden, openbaar te maken en gestalte te geven. De betrokkenen besloten daartoe de woning tot een devotie- of bedevaartkapel om te bouwen.

Belangrijk bedevaartsoord
Amsterdam ontwikkelde zich tot een belangrijk bedevaartsoord. In 1484 bezocht keizer Maximiliaan van Oostenrijk (de vader van keizer Karel V) Amsterdam om genezing van een ziekte af te smeken. Hij genas. De overlevering zegt dat als dank hiervoor Amsterdam de keizerskroon in zijn stadswapen mag voeren. Na 1578 kon de verering niet meer in het openbaar plaatsvinden. De herinnering aan het sacramentswonder bleef echter leven.

www.stille-omgang.nl

(Foto: Stille Omgang)

 

Andere berichten