De Wereldjongerendagen 2016 voor jongeren uit Breda

21 juli 2015

Jongeren uit het bisdom van Breda zullen volgend jaar samen met jongeren uit het bisdom Rotterdam naar de Wereldjongerendagen in Krakau reizen. Ook in 2013 reisden de jongeren samen naar de WJD, die toen in Rio de Janeiro plaatsvonden.

Het bisdom Breda sluit zich aan bij de reis die als thema heeft ‘Let’s go – Weg van Barmhartigheid’. In het bisdom Breda zal het thema barmhartigheid worden verbonden met ‘bidden en werken’.

Diaken Jochem van Velthoven zal deelnemen aan het kernteam dat voor de reis is gevormd. Hij zal samen met Nina Mertens in het bisdom van Breda contactpersoon zijn voor jongeren die mee willen naar de WJD. Nina Mertens begon op 1 juli 2015 als projectmedewerkster voor het diocesane jongerenwerk (0,5 fte voor een periode van drie jaar).

De Bredase jongeren zullen een gezamenlijk programma volgen met jongeren uit Rotterdam. Daarnaast zijn er eigen momenten van voorbereiding voor de Bredase deelnemers.

Jongeren die kennis willen nemen van de reis kunnen nu al op de website van het bisdom Rotterdam meer informatie vinden op een speciale WJD-pagina. Na de zomer volgt meer informatie specifiek voor Bredase jongeren.

Jochem van Velthoven nam alvast deel aan de WJD-netwerkbijeenkomst op zondag 12 juli in Wateringen. De middag was bedoeld als kennismaking voor mogelijke deelnemers. Er waren zo’n zestig jongeren.

Jochem: “De jongeren van Breda en Rotterdam gaan samen naar de WJD in Polen en gaan samen de ‘Weg van barmhartigheid’. En dan is het belangrijk om elkaar te ontmoeten, zodat hier in Nederland al een groep ontstaat die verder kan groeien onderweg.”

“In een ontspannen sfeer hebben we elkaar beter leren kennen. Muziek verenigt, dat hebben we zelf ondervonden. Na het inzingen, lukte het ons al snel om vierstemmig Taizé liederen te zingen,” vertelt Jochem. “Wat er dan gebeurt, geweldig! Je voelde dat zingen, dubbel bidden is.” Na een korte gebedsdienst werd de bijeenkomst besloten met een maaltijd.

Na de zomer volgen er meer bijeenkomsten, waarvoor jongeren in Breda worden uitgenodigd. “Nieuwe ontmoetingen, samen op reis, de ontmoeting met jongeren van over de hele wereld, de ontmoeting met Christus!” aldus Jochem.

  • De WJD-reis 2016 is bedoeld voor jongeren van zestien tot en met dertig jaar en duurt van 17 juli tot 2 augustus 2016.

Thuiskomst van de vorige WJD in 2013. (Foto: P. van Mulken)

 

Andere berichten