De video’s van de wereldjongerendagen

24 augustus 2011

Op het Youtube-kanaal van het bisdom van Breda www.youtube.com/user/wjd2011 zijn de afgelopen week dertien nieuwe video’s geplaatst. Hier staan alle video’s met een link naar de betreffende filmpjes.

1. WJD videoblog bisschop Van den Hende 20110811
Eerste videoblog van bisschop Van den Hende tijdens de wjd. Over de reis naar de wjd via Taizé en Lourdes.

2. WJD videoblog bisschop Van den Hende 12082011.mpg
Wjd-videoblog van bisschop Van den Hende van 12 augustus 2011 over de ontmoeting met Bredase jongeren tijdens de reis op weg naar de wjd in Madrid.

3. WJD videoblog bisschop Van den Hende 20110814.mpg
WJD-videoblog van bisschop Van den Hende van zondag 14 augustus over de ontmoeting met de Rotterdamse jongeren, het afscheid van de parochies en het gastbisdom, en het vertrek naar Madrid.

4. WJD videoblog bisschop Van den Hende Silos 20110815.mpg
Videoblog van bisschop Van den Hende van maandag 15 augustus, Maria Tenhemelopneming. Op weg naar Madrid bezochten de jongeren van Breda en Rotterdam de plaats Silos om daar de eucharistie te vieren met de monniken van het klooster. In deze video vertelt bisschop Van den Hende over het bezoek en de feestdag Maria Tenhemelopneming.

5. WJD catechese mgr. Eijk 20110817.mpg
Mgr. Eijk, aartsbisschop van Utrecht, over zijn catechese op woensdag 17 augustus 2011 voor de Nederlandse groep pelgrims tijdens de wereldjongerendagen in Madrid.

6. WJD catechese mgr. Van den Hende 20110818.mpg
Op donderdag 18 augustus verzorgde mgr. Van den Hende de catechese voor de Nederlandse deelnemers aan de wjd. De catechese, over het thema opgebouwd in Christus, werd enthousiast ontvangen. In dit videoblog vertelt de bisschop over zijn catechese.

7. WJD catechese mgr. De Jong 20110819.mpg
Op vrijdag 19 augustus verzorgde mgr. De Jong, hulpbisschop van Roermond, de catechese voor de Nederlandse deelnemers aan de wereldjongerendagen. In deze video vertelt hij over de catechese.

8. WJD videoblog bisschop Van den Hende kruisweg met de paus 20110819.mpg
Op vrijdag 19 augustus vond voor de wjd-deelnemers de kruisweg plaats met paus Benedictus XVI. Bisschop Van den Hende vertelt in deze video over de kruisweg.

9. Levende stenen – video catechese bisschop Van den Hende 20110818.mpg
Tijdens de wjd-catechese van bisschop Van den Hende op 18 augustus 2011 kwamen vier wjd’ers via een video aan het woord. Dit is de video met hun vier getuigenissen. Zie ook de korte interviews afzonderlijk. De vraag die de bisschop hen en alle wjd’ers voorlegde was: Verbonden met Christus ben je een levende steen (1 Petr. 2, 4-5; Ef. 2, 19-22). Wat wil jij als levende steen doen voor je naaste en voor de Kerk?

10. Levende stenen – video 1 wjder.mpg
11. Levende stenen – video 2 wjder.mpg
12. Levende stenen – video 3 wjder.mpg
13. Levende stenen – video 4 wjder.mpg
    

    

 

Andere berichten