De Veertigdagentijd van… Nina Mertens

19 maart 2018

Nina Mertens is projectmedewerker jongerenpastoraat in het Bisdom Breda. “Op Facebook deel ik met tieners en jongeren ideeën over de invulling van de Veertigdagentijd. Alle jongeren die bij het jongerenpastoraat van het bisdom bekend zijn ontvangen van mij in het begin van de Goede Week een overzicht met de verschillende vieringen in het bisdom.”

Voor haarzelf is de Veertigdagentijd een bezinningsperiode: “Ik probeer invulling te geven aan de drie facetten van de vastentijd: het geven van aalmoezen, meer bidden en zelf vasten. Ik ben een liefhebber van chocola en dat eet ik nu niet. Ik ben ook minder actief op sociale media. Ik ben een avondmens, vaak laat in de weer met Facebook of Netflix. In de Veertigdagentijd probeer ik vroeger naar bed te gaan en vroeger op te staan. De tijd die ik win, besteed ik aan het bidden. Ik overweeg dan de lezingen van de dag, die een mooie voorbereiding zijn op Pasen.”

Voor het jongerenpastoraat organiseert ze in de Veertigdagentijd een belangrijke activiteit. “Op Palmzondag vieren we de diocesane Wereldjongerendagen in de H. Antoniuskathedraal in Breda. Bisschop Liesen celebreert deze eucharistieviering. De jongeren zullen in deze viering een taak hebben. Daarna lunchen we in het bisdomkantoor. Bisschop Liesen verzorgt een inleiding over het thema van Palmzondag: ‘Vrees niet Maria, want gij hebt genade gevonden bij God.’ Dit sluit aan bij het thema van de vorige Wereldjongerendagen waar het thema ontleend was aan de Lofzang van Maria én bij het motto van Krakau en de aanstaande WJD in Panama: ‘Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw woord.’ De bisschop gaat daarna met de jongeren in gesprek.”

Nina Mertens zal op deze dag ook de reis naar de Wereldjongerendagen in Panama presenteren. De reis vindt plaats van 14 tot en met 28 januari 2019 en is deze keer vooral gericht op studenten en young professionals. “Voor de laatste groep wordt een verdiepingsprogramma verzorgd op hun vakgebied,” vervolgt Nina. Daarna is er een Mariawandeling door het centrum van Breda. Deze is uitgezet door Steven van Roode, de teamassistent van de kathedrale parochie. “Wij gaan met hem deze tocht van drie kwartier lopen,” besluit Nina, die hoopt op een goede opkomst bij de viering van de diocesane Wereldjongerendagen/Palmzondag.

De WJD’s van 2017 tot en met 2019 gaan over Maria. (Foto: Johan Wouters)

 

 

Andere berichten