De Veertigdagentijd: een gunstige tijd voor retraite

21 februari 2018

De Veertigdagentijd is een periode van toeleg op het gebed, vasten en dienst aan de naaste. Voor gelovigen is de Veertigdagentijd een uitgelezen tijd voor een retraite. In deze eerste week van de Veertigdagentijd verblijft een groep van 12 priesters en diakens van het Bisdom Breda in de Onze Lieve Vrouweabdij te Oosterhout. Zij volgen van 19 februari tot en met 22 februari 2018 een retraite onder leiding van pater Marc Lindeijer sj, spirituaal van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk te Hoeven.

“Regelmatige bezinning is voor leven en werk van iedere priester en diaken van belang. Als ambtsdragers enkele dagen samen in gebed en bezinning doorbrengen, heeft het daarenboven nog eens een extra waarde in zichzelf,” schrijft bisschop Liesen in zijn uitnodigingsbrief.

In Rome vertrok paus Franciscus op zondag 18 februari vanuit het Vaticaan naar het Casa Gesù Divin Maestro (Het Huis van Jezus, de goddelijke Meester) in Ariccia, een stad in de nabije omgeving van Rome. Daar verblijft hij samen met de medewerkers van de curie tot en met vrijdagochtend 23 februari. De Portugese priester en bijbelgeleerde José Tolentino de Mendonça leidt de retraite. Hij is vicerector van de Katholieke Univerisiteit van Lissabon. Het thema van de retraite luidt: “Lof van de dorst.”

Tijdens de eerste bijeenkomst overwoog Tolentino de Mendonça een tekst uit het laatste hoofdstuk van het boek der Openbaring: “Wie dorst heeft kome” (Openbaring 22, 17). Ondanks het feit dat de Heer weet dat wij onaf zijn en in opbouw, biedt Hij ons zijn onvoorwaardelijke liefde aan. Hij reikt ons het water van het leven aan, zijn onvoorwaardelijke liefde.

(Foto: Ramon Mangold)

 

Andere berichten