‘De stille tijd voor Kerst’: ontmoetingsdagen op Bovendonk

5 oktober 2010

Bisschop Van den Hende nodigt iedereen uit om elkaar als gelovigen te ontmoeten in het Centrum Bovendonk te Hoeven tijdens ‘de stille tijd voor Kerst’. Deze dagen vinden plaats van 20 tot en met 23 december 2010. Het is een gezamenlijk project van het bisdom van Breda en het Centrum Bovendonk te Hoeven.

De organisatie ligt bij diaken Wim Tobé, werkzaam voor de caritasinstelluingen in het bisdom van Breda. Hij licht alvast een tipje van de sluier van het programma op. “We komen vier dagen bij elkaar,” vertelt hij. “Er is een levendig programma. Zo staan we stil bij de geboorteverhalen uit het Evangelie, mediteren we rond de adventsiconen, luisteren naar kerstmuziek en kijken naar dia’s over kerststallen. Bisschop Van den Hende zal onderdelen van het programma verzorgen.”

“Het is de bedoeling dat gelovigen geraakt worden om het Kerstfeest zinvol te vieren. Er is niet altijd ruimte om te spreken over de diepere dimensie van Kerstmis. Daartoe willen deze dagen, tijdens de vierde week van de Advent, ons oproepen,” aldus diaken W. Tobé

Voor opgave en verdere informatie kan men zich richten tot:
Centrum Bovendonk, Hofstraat 8, 4741 AK Hoeven.
T: 0165 507550
E: info@bovendonk.nl

 

Andere berichten