“De Schrift is geen fastfood”

4 oktober 2008

“De Schrift is geen fastfood.” Dit zegt bisschop Van den Hende in een interview in het Nederlands Dagblad naar aanleiding van de bisschoppensynode die momenteel plaatsvindt in Rome.

De bisschop van Breda neemt namens de Nederlandse bisschoppen deel aan deze bisschoppensynode, die van 5 oktober tot en met 26 oktober plaatsvindt. Het thema van de bisschoppensynode is ‘Het Woord van God in het leven en de zending van de Kerk’.

“Ik heb vooral toen ik misdienaar was, de lezingen uit de Schrift gehoord op het ritme van het kerkelijk jaar,” vertelt de bisschop. Hij noemt het woord ‘ruminare’, dat monniken gebruiken voor hun omgang met de Bijbel: letterlijk ‘herkauwen’.

“Als je steeds opnieuw de psalmen bidt en de Schrift doorleest, word je op verschillende momenten door andere woorden geraakt, al naar gelang je omstandigheden. De Schrift is geen fastfood. Je moet er de tijd voor nemen, zoals je in een gezin of in een organisatie soms ook om de tafel moet gaan zitten om met elkaar te praten.”

Lees hier het volledige artikel.
Klik hier voor een artikel in Rkkerk.nl over het thema van de bisschoppensynode (11-07-2008).

Andere berichten