De pedagogie van Augustinus: kloosterweekend voor onderwijsmensen

20 januari 2011

Voor de tweede keer organiseerde het bisdom van Breda van 14 tot en met 16 januari 2011 een kloosterweekend voor onderwijsgevenden. Ditmaal bezonnen de docenten zich in de norbertijnerabdij van Postel op de pedagogie van Augustinus.

Onderwijsmensen samenbrengen
“Het is de bedoeling onderwijsmensen samen te brengen,” verklaart Martina Meul, bisschoppelijk gedelegeerde voor het onderwijs, “om zich te buigen over actuele onderwerpen. We willen de mensen inspireren en tools geven om de identiteit van de school vorm te geven. De belangstelling neemt toe. Dit keer waren er vijftien deelnemers,” aldus de bisschoppelijk gedelegeerde.

Katholieke achtergrond
Jacqueline Aarts, adjunct-directeur van de St. Bavoschool in Rijsbergen is erg enthousiast. “Ik ben voor de eerste keer naar zo’n weekend geweest.. Waarom ik dat gedaan heb? Uit interesse. Deze was deels werkgerelateerd, deels persoonlijk. Ik sta op een katholieke school en wil me in de waarden die Augustinus ons aanreikt verdiepen. Daarnaast wilde ik ook bezig zijn met mijn persoonlijke ontwikkeling, met mijn eigen identiteit.” Ze verduidelijkt dit. “Ik ben katholiek, gedoopt, heb mijn eerste Heilige Communie gedaan, ben gevormd en getrouwd. Daarnaast ga ik naar de kerk. Ik wilde meer weten van mijn eigen katholieke achtergrond.”

Inhoudelijk programma
Ze vindt het weekend zeker geslaagd. “We werden vrijdagavond hartelijk ontvangen. Na het avondeten verzorgde Benny Berrens opraem een lezing over Augustinus. Jan-Jaap van Peperstraten gaf zaterdagochtend een inleiding over de pedagogische opvattingen van Augustinus. We kozen ook voor andere werkvormen. Zaterdagmiddag maakten we een wandeling in de bossen rond Postel. We spraken samen over een tekst van Augustinus. Het geheel werd afgewisseld met verschillende gebedsvieringen samen met de norbertijnen. Op zondag sloten we het weekend af. Theresia de Meijer, pastoraal werkster van de Mariaparochie in Bergen op Zoom, gaf een knappe inleiding in de Lectio divina, de geestelijke lezing. Voor de eucharistieviering kregen we een theoretische inleiding, terwijl we daarna het geleerde in de praktijk meemaakten.  Het was een mooie afsluiting.”

Bisschop Van den Hende
Bisschop Van den Hende ging zaterdagavond met de deelnemers in gesprek over het thema ‘Geïnspireerd onderwijs in een geseculariseerde maatschappij’. Jacqueline Aart: “Hij liet ons zien dat het van belang is dat we ons geloof uitdragen en in woord en daad zichtbaar maken. Ik ben een gelovig mens en dit weekend heeft me overtuigd van het belang om ons geloof te tonen. Daar was ikzelf nog niet zo aan toegekomen,” bekent ze eerlijk. “Ik merk dat ik dit nu beter durf.” Of ze weer gaat? “Ja,” antwoordt Jacqueline Aarts overtuigd. “Ik houd de kalender in de gaten.”

Kloosterweekend 2012
“We gaan volgend jaar zeker weer,” zegt Martina Meul. “Leg het weekend van 13 tot en met 15 januari 2012 alvast maar vast!”

 

Andere berichten