De Pauluscommuniteit van benedictijnen

30 maart 2007

Bisschop Muskens heeft het voornemen zich op 2 februari 2008 als regulier oblaat aan de Benedictijnen van de Pauluscommuniteit te Teteringen te verbinden. De Pauluscommuniteit leeft sinds 11 juli 2006 als communiteit in Woonzorgcentrum Zuiderhout. Zorgcentrum Zuiderhout is een Klooster Bejaarden Oord, gevestigd in het vroegere grootseminarie van de Missionarissen van het Goddelijk Woord (s.v.d.). Tot 11 juli leefden deze benedictijnen in de St.-Paulusabdij te Oosterhout. De St.-Paulusabdij is in 1907 begonnen als priorij van St.-Paul de Wisques (Noord-Frankrijk) voor monniken die wegens anti-clericale wetten in Frankrijk naar Nederland uitweken. In 1928 is deze als St.-Paulusabdij zelfstandig geworden. Nu wordt deze abdij bewoond door leden van de communiteit Chemin Neuf, een van oorsprong Franse beweging met wortels in de charismatische vernieuwing en de ignatiaanse spiritualiteit.

De Paulusabdij had in de twintigste eeuw een grote uitstraling en werd door veel kunstenaars en intellectuelen bezocht. Op 18 februari 1922 ontving Frederik van Eeden in deze abdij het Doopsel. Een van de bekendste leden van deze communiteit was de auteur Pieter van der Meer de Walcheren (1880-1970). Hij trad als benedictijn in deze abdij in en leefde hier van 1954 tot 1970. Hij werd in 1956 tot priester gewijd. Het benedictijns kloosterleven kenmerkt zich door de toeleg op de liturgie (de eucharistie en het getijdengebed), de handarbeid en de geestelijke lezing.

Oblatuur
Een benedictijner oblaat is een persoon (geestelijke of leek), die zich door een akt van toewijding verbindt aan een specifieke abdij en zijn leven probeert in te richten volgens de regel van Benedictus. Een regulier oblaat (in tegenstelling tot een seculier oblaat die in de maatschappij leeft) woont binnen de gemeenschap van de abdij. Hij is als kloosterling gekleed. Hij doet mee aan het koorgebed en leidt het leven van de monniken.

Andere berichten