De nieuwe geloofsboekjes voor sacramentencatechese

25 augustus 2010

Vanwege het project ‘Tekens van de levende Heer’ verschijnen bij het bisdom nieuwe geloofsboekjes. Van elk sacrament werd een geloofsboekje gemaakt. Parochies kunnen de geloofsboekjes gebruiken in de catechese en aanreiken in contacten met parochianen rond de sacramenten.

   

Handzame boekjes
De handzame kleine boekjes geven korte, bondige informatie over de sacramenten. Elk geloofsboekje gaat in op het sacrament vanuit de Bijbel en de liturgie. De geloofsboekjes leggen in heldere taal de betekenis van de sacramenten uit.

Catechetisch hulpmiddel
Rond het doopsel, de eerste heilige communie en het vormsel hebben parochies contact met vele mensen, ook met parochianen die geen regelmatige bezoeker zijn van vieringen. De nieuwe geloofsboekjes over deze initiatiesacramenten kunnen goed gebruikt worden als catechetisch hulpmiddel bij de voorbereiding, met name voor de ouders, voor andere familieleden en parochianen.

Het boekje over het sacrament van het huwelijk levert een inhoudelijke bijdrage in het kader van huwelijksvoorbereiding alsook in het pastoraat voor reeds gehuwden. Ook de overige geloofsboekjes over de andere sacramenten zijn bedoeld om in parochies een inhoudelijke bijdrage te leveren in het pastoraat, ten behoeve van de viering van de sacramenten, de catechese en in geloofsgesprekken.

Speciaal voor kinderen werd een kleurboekje gemaakt met tekeningen van de sacramenten.

   

De geloofsboekjes worden verspreid in de parochies in het bisdom van Breda. Voor de digitale versie zie ook de pagina met de geloofsboekjes van 2008 en 2009 onder downloads. Klik hier

Tips:

  • Plaats de geloofsboekjes in het daarvoor bestemde display in de kerk. (In geval van beschadiging zijn voor parochies nog enkele displays verkrijgbaar bij het bisdom.)
  • Kerkbezoekers kunnen zo de boekjes van hun keus meenemen met informatie over het sacrament van boete en verzoening (biecht), het sacrament van de wijding, de ziekenzalving etc.
  • Reik de boekjes actief aan tijdens de voorbereiding op een sacrament.
  • Geef huwelijkskandidaten het boekje over het huwelijk bij de huwelijksvoorbereiding.
  • Stuur aan doopouders het geloofsboekje over de doop toe met de bevestigingsbrief van de parochie.
  • Geef alle communicanten en hun ouders het boekje over de eucharistie en vormelingen en hun ouders het boekje over het vormsel.
  • Gebruik het geloofsboekje over de ziekenzalving in geloofsgesprekken in de verzorging of verpleging. Reik het boekje ouderen aan of mensen die ziek zijn.
  • Geef het kleurboekje aan opa’s en oma’s in verpleeg- en verzorgingshuizen voor de kleinkinderen die op bezoek komen. Help ouderen om er met hun (klein)kinderen een gesprekje over aan te knopen.
  • Gebruik het kleurboekje in de kindernevendienst.

Sacramentencatechese: Bisschop Van den Hende ging op 18 juli tijdens de summerschool van 2010 in gesprek met jongeren over de eucharistie. Daarbij werd op deze zondagochtend het sacrament van de eucharistie gevierd. De summerschool vond plaats in de Paulusabdij te Oosterhout. (Foto’s: J. Wouters)

Andere berichten