De Naamlijst 2012 verschijnt in september

10 januari 2012

Omdat de dekenale structuur de komende maanden geleidelijk wordt vervangen door een vicariaatsstructuur, is besloten de Naamlijst later uit te geven. Zo kunnen de parochies worden opgenomen vanuit de nieuwe indeling met twee vicariaten. In overleg met de uitgever verschijnt de Naamlijst daarom in september 2012.

De Naamlijst verscheen altijd voor het kalenderjaar. Met ingang van 2012 zal de Naamlijst voortaan elk jaar in september verschijnen. Ook contactgegevens van (inter)parochiële caritas instellingen zullen voortaan worden opgenomen.

Voor nadere informatie kan men zich wenden tot de kanselier van het bisdom, mgr. H. Lommers, E hlommers@bisdombreda.nl, T 076 5223444.

 

Andere berichten