De liturgische betekenis van het kerkgebouw

22 april 2010

De jaarlijkse studiedag van de diocesane commissie stond dit jaar in het teken van de campagne ‘Het kerkgebouw: huis van God’. Ongeveer 100 aanwezigen woonden op 20 april 2010 deze studiedag bij, die werd gehouden in de bibliotheek van Centrum Bovendonk te Hoeven.

Bisschoppelijk vicaris Johan te Velde, van het bisdom Groningen-Leeuwarden, kapelaan Michael Remery uit Leiden en Petra Versnel-Mergaerts, pastoraal werkster in Roosendaal en stedelijk functionaris voor liturgie aldaar, verzorgden de inleidingen. Te Velde stond stil bij de theologische en liturgische betekenis van het kerkgebouw.

Woning van God
Vanaf het begin van de middeleeuwen wordt een kerkgebouw gewijd en brengt men de symboliek van het kerkgebouw in liturgische teksten onder woorden. Door de kerkwijding is een kerkgebouw onttrokken aan de profane werkelijkheid en is het geschikt voor de viering van de eredienst, voor de ontmoeting met God. Te Velde signaleerde dat in de liturgie van de kerkwijding de betekenis van het kerkgebouw tegelijkertijd gerelativeerd wordt. De hele kosmos is immers woning van Gods heerlijkheid en ons kerkgebouw is een schaduw van de ware Tempel die in het hiernamaals gerealiseerd wordt.

Centraliteit van Christus
Kapelaan Remery belichtte de betekenis van verschillende liturgische plaatsen in de kerk als het altaar, de ambo en de zetel van de celebrant. Hij liet zich hierbij leiden door de inleiding op het Romeins Missaal. “Altaar, ambo en zetel zijn gezamenlijk de liturgische en architectonische uitdrukking van de centraliteit van Christus tijdens de viering van de eucharistie. Deze eenduidige taak wordt in de liturgie het duidelijkst gesymboliseerd in het eerbetoon dat aan altaar, evangeliarium en celebrant wordt gebracht in de bewieroking,” motiveerde Remery zijn keuze.

Mevrouw Versnel-Mergaerts schetste aan de hand van dia’s de praktische omgang met het kerkgebouw en liet niet na hier en daar een kritische noot te kraken.

De teksten van de lezingen zullen verschijnen in de reeks Liturgische Handreikingen, die het bisdom van Breda uitgeeft.
 

Andere berichten