De Katholieke Kerk en financiën: bisdom van Breda

28 februari 2014

Op donderdag 27 februari zond Brandpunt Reporter een reportage uit over de Katholieke Kerk en financiën. Voor deze uitzending werden ook vragen gesteld aan het bisdom van Breda en aan de andere Nederlandse bisdommen, om na te gaan hoe transparant de Nederlandse kerkprovincie is.

Vragen die het programma aan het bisdom van Breda stelde, betroffen:

 • De jaarrekening van het bisdom van Breda.
  De verkorte jaarrekening is beschikbaar gesteld, zoals opgenomen in de Bestuursbrochure (p. 36-38). Later is op nadere vragen van de redactie ook de uitgebreide jaarrekening beschikbaar gesteld, zoals die wordt besproken met de DREA en het Kapittel.
 • De dienstauto’s die het bisdom in bezit heeft en in welke type auto de bisschop van Breda rijdt.
  Het bisdom van Breda heeft geen dienstauto’s. Er zijn twee leaseauto’s in gebruik van het type Opel Corsa. De bisschop rijdt een Opel Corsa.
 • Het beleggingsbeleid van het bisdom.
  Het beleggingsstatuut werd beschikbaar gesteld. Daarin wordt het beleggingsbeleid aangegeven en hoe controle op de uitvoering plaatsvindt. De vraag van Brandpunt Reporter naar de precieze fondsen waarin wordt belegd, werd niet beantwoord, omdat hierin te veel wijzigingen optreden en de informatie daardoor te momentaan is.
 • Landerijen die het bisdom in bezit heeft.
  Er zijn enkele landerijen op diverse locaties in Noord-Brabant; landerijen, hoofdzakelijk via erfenis verkregen, waarbij de rechten van de pachters worden gerespecteerd.
 • De kosten die het bisdom van Breda heeft gemaakt voor het onderzoek van de Commissie Deetman, het Meldpunt Seksueel Misbruik RKK, compensaties aan slachtoffers.
  Hiervoor is de informatie van de verschillende bisdommen verzameld en via het Economencollege aangeboden aan de redactie.

Op deze wijze heeft het bisdom van Breda de redactie van Brandpunt Reporter open en transparant geïnformeerd.

Zie ook het bericht op de website van de Nederlandse Kerkprovincie ‘Bisdommen transparant over financiën’

 

Andere berichten