De kaars brandt (overzicht van de vastenestafette)

26 maart 2012

Afgelopen week sloten zich verschillende parochiekernen aan bij de vastenestafette. Op verschillende plekken stonden mensen stil bij het lot van de armen in de Derde Wereld, de eigen soberheid en de plaats van gebed en sacramenten in het eigen leven.

Solidariteit en vasten
Verschillende parochies in Breda kozen voor het project van zr. Elly van Dijk. Zij zet zich in voor AIDS-wezen in Zuid-Afrika. Zr. Elly van Dijk werkte destijds in de H. Michaelparochie in Breda-Oost. Op andere plaatsen zoals in Oudenbosch richtte men de blik op Ethiopië. Leo van Leijsen van de Katholieke Vereniging voor Oecumene hield een boeiend verhaal over het leven en de spiritualiteit van de Ethiopische Kerk. Benedict Laval en Jos van Genugten, beiden verbonden aan de pastorale dienst van het bisdom van Breda, keken met mensen naar de hongerdoek. Dit leidde tot een bezinning op de zeven werken van barmhartigheid. Deze bezinnende activiteiten werden vaak voorafgegaan door een sobere maaltijd.

Gebed
De derde pijler van de Veertigdagentijd wordt gevormd door het persoonlijk gebed en de daarmee verbonden toeleg op het ontvangen van de Sacramenten. Ongeveer negentig pelgrims uit het bisdom van Breda namen deel aan de Stille Omgang te Amsterdam. Door de confrontatie met de seculiere samenleving dachten sommigen diep na over de betekenis van de eucharistie in het maatschappelijk maar ook in hun eigen leven. Voor de eerste keer is deze processie verbonden met de Vastenestafette.

De Gemeenschap Chemin Neuf inde Paulusabdij te Oosterhout haakte voor de eerste maal aan met een eigen activiteit. Op hun Pauluszaterdag stond de geestelijke strijd centraal. Dick Lock, de coördinator van de Nederlandse Alpha-centrum, hield een inleiding over dit onderwerp. Hij maakte duidelijk dat iedereen die voor Jezus Christus kiest in deze geestelijke strijd terecht komt. Gebed en bijbellezing maar ook vasten en het ontvangen van de Sacamenten sterken de christen in deze strijd. 

 

Andere berichten