‘De identiteit van de priester’: bijeenkomst voor priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers

16 september 2010

Pastorale beroepskrachten werkzaam in het bisdom van Breda zijn uitgenodigd voor een inhoudelijke bijeenkomst over de identiteit van de priester. Het is op voorstel van de Priesterraad van het bisdom van Breda dat de bijeenkomst wordt georganiseerd. Er zal worden gesproken over identiteit van de priester, ook gezien in samenwerking met de diaken en de pastoraal werk(st)er.

In het Jaar van de Priesters (2009-2010) heeft de Priesterraad tweemaal over het Jaar van de Priesters gesproken. In september 2009 aan de hand van de brief van paus Benedictus over het Jaar van de Priesters. In februari 2010 heeft rector drs. N. Schnell gesproken over de priester, de diaken en pastoraal werk(st)er, geplaatst in bijbels en historisch kader.

Inleiders voor de bijeenkomst zijn prof. dr. H.W.M. Rikhof en dr. M. van Koningsveld.

In de identiteit van de priester tekenen zich vooral twee lijnen af: de zorg voor en de bediening van de sacramenten én de leiding van de geloofsgemeenschap. De identiteit van de pastoraal werk(st)er wordt gezien vanuit de nota Meewerken in het pastoraat (1999). De identiteit van de diaken vanuit het dienstbetoon aan het volk van God.

De bijeenkomst wordt gehouden op maandag 11 oktober 2010, 14.00-16.30 uur op Bovendonk te Hoeven. Priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers die willen deelnemen worden verzocht zich aan te melden bij mw. A. Kanters (E akanters@bisdombreda.nl).

 

Andere berichten