De historische betekenis van de catechisten en het laatste jubileum

5 december 2018

Op zaterdag 8 december viert de Vereniging van Catechisten het 90-jarig bestaan (1928-2018). Destijds lieten de catechisten bij het 75-jarig bestaan (2004) een boek verschijnen: ‘Gezonde gezinnen: Sociaal werk door de Vereniging van Catechisten’ (Marjet Derks en José Eijt, Valkhof Pers). Nu is een documentaire gemaakt door filmmaakster Margo de Haas en wordt een glossy uitgegeven van het blad van de Vereniging van Catechisten, ‘De Olyton’.

In het verleden waren er enkele honderden catechisten. Nu zijn er nog acht vrouwen, op hoge leeftijd. Zij zijn tussen de 89 en 104 jaar oud. De Vereniging van Catechisten heeft daarom besloten dat het 90-jarig bestaan het laatste jubileum is dat als zodanig wordt gevierd.

De Gemeenschap van Catechisten werd in 1928 gesticht in het Bisdom Breda door de bevlogen priester Mgr. Frencken. De doelstelling was door arbeid en gebed, vanuit een evangelische levenshouding, dienstbaar te zijn aan mensen in nood, speciaal op sociaal en pastoraal gebied. De Vereniging van Catechisten was vernieuwend. De catechisten kozen uitdrukkelijk niet voor het bekende kloosterleven als moniale of als actieve religieuze. Ze waren pioniers in de werkzaamheden die zij op zich namen. In de jaren vijftig en zestig namen de catechisten het voortouw op het terrein van het wijkwerk, hun specifieke vorm van maatschappelijke hulpverlening, en de katholieke gezinszorg.

Grote historische betekenis
Bisschop Liesen feliciteert de catechisten en hun bestuur met het jubileum. In zijn voorwoord voor de jubileumuitgave van ‘De Olyton’, benadrukt de bisschop de grote historische betekenis van de catechisten: “Juist in onze tijd van secularisatie, overdaad en individualisme blijft het de opdracht van de Kerk steeds te gaan naar de mens in nood, de mens die hulp nodig heeft. Deze evangelische inspiratie is doorheen haar 90-jarige geschiedenis de rode draad geweest bij alle apostolische activiteiten van de vereniging, tot aan haar voltooiing. Haar voorbeeldige apostolaat is de historische bijdrage die de Vereniging van Catechisten aan het Bisdom Breda geleverd heeft en die zal blijven doorwerken in de tijd die komt.”

De catechisten vieren het jubileum op zaterdag 8 december met genodigden in kleine kring met een eucharistieviering in de kerk van het Begijnhof in Breda. Oud-vicaris-generaal Vincent Schoenmakers is celebrant. Later wordt op de middag in besloten kring de documentaire voor het eerst getoond in “Valkenhove”, het thuis dat de catechisten delen met de zusters van de H. Elisabeth en andere huisgenoten.

Schilderij van Mgr. Frencken in het huis van de Vereniging van Catechisten.

Andere berichten