De heilige Clara in de catechese (Bedevaart naar Assisi en Padua dag 4)

26 oktober 2011

Op de vierde dag van de Bredase bedevaart naar Assisi en Padua stond de persoon van de heilige Clara centraal. Zowel tijdens de eucharistieviering de Santa Maria degli Angeli als in de eerste catechese tijdens de avondsessie.

Pastoor Rud Smit van de Lieve Vrouweparochie stond in de homilie van de eucharistieviering stil bij de persoon van de heilige Clara. Hij karakteriseerde haar als een diep religieuze ziel, gericht op God en op de armen. Haar leven werd gekenmerkt door aandacht voor het gebed, de armoede en door zusterschap. Zij streefde ernaar Christus te kennen.

San Damiano
Annemiek Buijs, pastoraal werkster in de regio Oudenbosch, belichtte de betekenis van Clara tijdens de eerste catechetische werkwinkel die tijdens de avonduren plaatsvond. Annemiek Buijs heeft een bijzondere band met Clara, Franciscus en Assisi. Ze is lid van de Franciscaanse Samenwerking. Ze vertelt graag over haar beleving van deze bedevaart . “Voor mij was San Damiano een mooie plaats. Je gaat via de drukke straten van de stad naar beneden en komt daar aan. Je hoort de stilte. Ik kan me voorstellen dat Francisicus daar gelopen heeft met de vraag: Wat wilt U dat ik doe?” “Ook Clara heeft daar geleefd. Nu is het het noviciaat van de minderbroeders. Het is mijn plek waar ik het f franciscaanse ideaal ervaar. Wanneer ik in Assisi ben ga ik graag om 7.00 u. naar de lauden en vier daarna de eucharistie om 7.30 u. mee”

Band met de heilige Clara
Annemiek Buijs heeft Clara leren kennen tijdens haar studietijd. “Als jonge studente theologie in Nijmegen was ik op zoek naar een plek om te kerken. Ik ging naar de jongerenbijeenkomst van Taizé in het Poolse Wroclaw (voorheen Breslau) en ontmoette daar een studente uit Nijmegen. Zij wees mij op de clarissen in Nijmegen. Zij leven midden in de stad, in het Nijmeegse Waterkwartier. Dit is een achterstandswijk waar in de zomer de mensen voor de deur van het klooster hun bier drinken. In dat klooster leven vijftien vrouwen in de beslotenheid van het klooster. Ik werd daar hartelijk ontvangen.” De band met dit klooster kreeg steeds meer vorm.” “Ik heb Clara niet vanuit de boeken maar vanuit de ervaring leren kennen,” vindt ze. “Ik heb met broeder Loek Bosch, die gisteren voor ons gesproken heeft, ook een reis naar Assisi gemaakt en daar alle plekken van Franciscus en Clara leren kennen. Toen ik mijn scriptie moest gaan schrijven , kwam ik daar thuis niet zo gemakkelijk toe. Bij de clarissen vond ik de rust om deze af te werken. Na mijn studie drong de vraag zich in mij op wat de Heer van mij verlangde. Ik heb mijn baan opgezegd en een half jaar met de clarissen in Nijmegen meegeleefd. Daar ontdekte ik mijn roeping om als pastoraal werker binnen de Kerk te werken.”
Volgens Anemiek Buijs heeft Clara een grote betekenis voor de Kerk van nu. “Ze ging mee met de kerkelijke ontwikkelingen van haar tijd en bleef in gesprek met de Kerk. Standvastig gaf ze vorm aan haar ideaal, haar levensvorm.”

Betekens van de heilige Clara voor ons
Op persoonlijke wijze deed Annemiek Buijs haar verhaal. Ze schetste de tijd waarin Clara Leefde (1194-1253). Het was een periode van omwentelingen, van strijd tussen paus en keizer, adel en burgerij, Assisi en Padua. Clara werd geboren uit een adellijke familie. Haa levensweg was uitgestippeld. Ze was bestemd om te trouwen met een voornaam persoon zodat geld en bezit in de familie bleven. Ze wees deze toekomst af. Haar hart lag bij haar Heer, Jezus Christus. Ze wilde leven als haar tijd- en plaatsgenoot Franciscus van Assisi. Op Palmzondag 1212 verliet ze op 18-jarige leeftijd haar ouderlijk huis. Ze wist vorm te geven aan een nieuwe vorm van kloosterleven. Haar levenswijze kenmerkte zich dor radicale armoede. Dit verschilde van de andere ordes in die tijd, die bezittingen in de vorm van laderijen en veestapels bezaten. Ze slaagde erin de paus deze levenswijze te laten goedkeuren en vast te leggen. Nog tijdens haar leven ontstonden ook in andere Europese steen leefgemeenschappen in haar geest, onder andere te Brugge. Annemiek Buijs ging ook kort in op de situatie van de clarissen in Nederland.
Ze belichtte tot slot de betekenis van de heilige Clara voor onze tijd. De clarissen bezitten enkel het hoognodige. Het gaat erom dat je vrij bent tegenover God en je jezelf niet hecht aan materiële rijkdom. En alles wat een mens van God afhoudt. Ze benadrukte dat Clara een vrouw van de Kerk was die midden in haar traditie stond. Clara ging steeds de dialoog met de Kerk aan. Na haar lezing gingen de deelnemers in gesprek over de vraag wat de armoede voor hen persoonlijk betekent.
 

Andere berichten