De fakkel brandt!

21 februari 2007

In november 2006 ging in de kathedraal van Breda het fakkelproject van start. De danseressen van dansgroep United brachten een brandende fakkel binnen en overhandigden die aan de twee bisschoppen van Breda. Daarmee ging een project van start dat zich richt op het vinden van ‘religieus talent’ voor het pastoraat van morgen in het bisdom Breda. Na een kleine drie maanden maakt de projectgroep de eerste balans op.

Gaan voor de kans
“Als we willen dat er in de kerk van morgen ook pastores zijn die onze kerk dragen en die ook nog eens van betekenis zijn voor de samenleving, dan moeten we op zoek gaan en jonge mensen aanspreken in wie we het talent zien om in de toekomst op wat voor manier dan ook hun bijdrage te leveren aan het pastoraat.” Deze uitdagende woorden klonken tijdens de opening van het project.

Ambitieus
Pastores in het bisdom worden uitgedaagd om in hun omgeving rond te kijken naar mensen die de fakkel in de toekomst kunnen overnemen. In januari 2007 is een rondgang gestart langs alle teams om er samen met pastores over na te denken. Bij bijeenkomsten waar pastores in parochies en in de zorg bij elkaar zijn, wordt de toekomst ter sprake gebracht. Niet met woorden die gevoed worden door angst, maar met woorden die spreken over een kans, een uitdaging, de mogelijkheid die pastores met elkaar hebben en waar kunnen maken.
De doelstelling van het Fakkelproject is ambitieus: in 2010 moeten zich vijftig mensen via het fakkelproject hebben gecommitteerd aan een toekomst in het pastoraat. Van dragende vrijwilligers tot pastoraal werk(st)ers en diakens en priesters.

Het werkt!
Inmiddels is het project bijna drie maanden oud en maakt de projectgroep voor de eerste keer de balans op. Er hebben zich nu al acht mensen gemeld voor het traject. Een traject dat voorziet in studie, geestelijke begeleiding en advies en ondersteuning bij persoonlijke keuzes rond werk, inkomen en opleiding. Acht verschillende mensen met verschillende vragen en voor elk van hen maakt het bisdom zich sterk. Niet omdat ze de kerk moeten ‘redden’, maar omdat het bisdom gelooft in de toekomst van het pastoraat. Als de groep nog iets groter is, wordt er ook een gezamenlijk aanbod gepresenteerd in samenwerking met kloosters in het bisdom.

Nog veel te wensen
De komende maanden wordt veel geïnvesteerd in de relatie met de priesteropleidingen en de theologische opleidingen. Er wordt nog gezocht naar goede samenwerkingsmogelijkheden met de wereld van het onderwijs.
De projectgroep is optimistisch: “Als jonge mensen zich zelfs spontaan aanmelden, zoals nu gebeurt, dan zitten we op de goede weg.”

Wilt u meer informatie over het fakkelproject of kent u iemand die volgens u een ‘religieus talent’ is en wilt u weten hoe u hem of haar zou kunnen benaderen, mail dan naar fakkel@bisdombreda.nl of bel met Marc Bollerman (06-16068897).

Andere berichten