Dankwoord van mgr. H. Ernst

19 juni 2016

“De viering van mijn 75-jarig priesterjubileum heeft mij bijzonder geraakt.” Dit schrijft mgr. Ernst in een kort dankwoord. De emeritus-bisschop van Breda wil graag allen die blijk hebben gegeven van hun betrokkenheid daarvoor van harte danken. Hij doet dit via een bericht op de website van het bisdom en de digitale nieuwsbrief.

De volledige tekst van het dankwoord van mgr. Ernst luidt:

De viering van mijn 75-jarig priesterjubileum heeft mij bijzonder geraakt. Helaas ben ik niet in de gelegenheid om ieder van u persoonlijk te bedanken voor uw aanwezigheid tijdens de viering en voor uw felicitaties en goede wensen, uw bloemen, geschenken, brieven en kaarten. Daarom wil ik u op deze wijze hartelijk danken.

Huub Ernst

(Foto: R. Mangold)

Zie voor het verslag:
Vreugdevolle viering 75-jarig priesterjubileum bisschop Ernst
Publicatiedatum: 8 Juni 2016

Zie voor de fotoreportage:
Fotoreportage van het 75-jarig priesterjubileum bisschop Ernst
Publicatiedatum: 8 Juni 2016

 

Andere berichten