Dank van Vincent Schoenmakers voor hartelijk afscheid

6 december 2012

Op 30 september 2012 nam Vincent Schoenmakers afscheid als vicaris-generaal van het bisdom van Breda met een eucharistieviering in de kerk van Hoeven en nadien een receptie in het conferentiecentrum Bovendonk. Vincent Schoenmakers wil eenieder bedanken voor de vele hartelijke contacten rond het afscheid.

“Met velen was u gekomen, vanuit het bisdom en het land,” aldus Vincent Schoenmakers. “De middag was ook een grote diocesane ontmoeting. Vele hartelijke wensen en mooie geschenken zijn mij aangeboden, ook een lied: Kom Geest die mensen inspireert.”

Mensen die Vincent een cadeau wilden geven bij zijn afscheid konden dit doen middels een bijdrage voor de (voortgezette) opleiding van priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers en kaderleden in de bisdommen Breda en Paramaribo. Vincent Schoenmakers: “Hiervoor werd een totaalbedrag van €11.500 geschonken. Dat is overweldigend.”

“Langs deze weg wil ik u danken voor dit afscheid: dat u bent gekomen, – dat u mij hebt geschreven of op een andere manier uw sympathie hebt laten blijken. Het heeft me zeer goed gedaan.”

Kom, Geest van God,
o levenskracht,
vuur ons aan
uit alle macht –
tot leven dat
de hoop versterkt
en nieuw begin
in ons bewerkt

(aangeboden lied ‘Kom Geest die mensen inspireert’)

 

 

Andere berichten