Dank van emeritus-bisschop Ernst voor verjaardagsfelicitaties

5 mei 2015

Op woensdag 8 april vierde emeritus-bisschop Mgr. Ernst zijn 98ste verjaardag. Bij die gelegenheid ontving hij vele felicitaties van mensen uit het hele bisdom. De oud-bisschop van Breda had graag alle persoonlijke post ook persoonlijk beantwoord. Omdat dat voor hem deze keer onmogelijk is, wil hij iedereen die hem heeft geschreven graag het volgende laten weten.

“Op 8 april 2015 ben ik 98 jaar geworden. Ik heb veel meeleven ondervonden, vooral door schriftelijke felicitaties.

Ik ben gewend om persoonlijke schriftelijke post ook persoonlijk te beantwoorden, maar deze keer is dit voor mij onmogelijk. Daarom wend ik mij tot u met een gezamenlijke beantwoording.

Sinds het aantreden van mijn opvolger, Martinus Muskens, bij zijn wijding tot bisschop op 26 november 1994 heb ik mij tot taak gesteld, wat toch al mijn taak was: om in mijn persoonlijk leven waar te maken wat ik in openbaar optreden heb voorgestaan.

Bij mijn weten ben ik nog goed gezond en is mijn geest nog helder. Maar mijn mobiliteit ben ik geleidelijk kwijt geraakt. Gevolg hiervan is, dat mijn aanwezigheid in het bisdom een stille, haast verborgen aanwezigheid geworden is.

In deze stille aanwezigheid wil ik u allen die mij geluk gewenst hebt daarvoor bedanken, en wel even persoonlijk als ik uw meeleven persoonlijk ervaren heb.

Moge het u allen goed gaan.

H.C.A. Ernst, emeritus bisschop van Breda”

Op zaterdag 15 december 2007 vierde bisschop Ernst zijn veertigjarige bisschopsjubileum. (Foto: R. Mangold)

Andere berichten