Dank aan bisschop Van den Hende

30 januari 2012

Tijdens de installatieviering van bisschop Liesen nam bisschop Van den Hende definitief afscheid van het bisdom. Op verschillende momenten tijdens de viering klonken woorden van dank.

Algemeen gedelegeerde Vincent Schoenmakers prees de scheidende bisschop voor zijn grote inzet. In relatief korte tijd heeft, aldus Vincent Schoenmakers, mgr. Van den Hende veel gedaan voor het bisdom, altijd met het geloof voorop en in grote trouw aan de Kerk. Vincent Schoenmakers memoreerde dat de bisschop vanaf 2 juli 2011 met grote ijver twee bisdommen bestuurde. “Veel nachtrust is er daardoor bij ingeschoten, af te lezen aan het e-mailverkeer.”

De Commissaris van de Koningin van de provincie Noord-Brabant, W. van de Donk, sprak beide bisschoppen toe. Hij feliciteerde bisschop Liesen met zijn bijzondere en moeilijke opdracht en voegde er op persoonlijke titel aan toe dankbaar te zijn voor de benoeming en dat veel katholieken in Brabant en Zeeland met hem dit gevoel van dankbaarheid delen.

Daarna richtte hij enkele woorden tot bisschop Van den Hende. “Hij is naar Rotterdam geroepen en heeft in de lijn van zijn wapenspreuk ‘sine timore serviamus Illi’ aan deze roep gehoor gegeven.” Van de Donk prees de bisschop vanwege zijn uitstekende wijze van leidinggeven en gaf aan dat hij zelf inspirerende gesprekken met bisschop Van den Hende mocht voeren. De toespraak van de Commissaris van de Koningin werd onderbroken door een groot applaus van de aanwezigen voor mgr. Van den Hende.

Tijdens de receptie namen velen afscheid van bisschop Van den Hende. Zo ook Elma Bastianen-Luijks, lid van de pastoraatsgroep van de Lievevrouweparochie te Bergen op Zoom. Zij kijkt dankbaar en met goede herinneringen terug op het episcopaat van bisschop Van den Hende. “Hij was veel in de parochies aanwezig en maakte met vele mensen contact.”

Bisschop Van den Hende op 8 januari 2012 tijdens de homilie. In een plechtige eucharistieviering zegende de bisschop de gerestaureerde kapel van Bovendonk in. Mgr. Liesen (rechts op de foto) was op uitnodiging van mgr. Van den Hende aanwezig bij deze feestelijke gebeurtenis. (Foto: J. Wouters)

 

Andere berichten