Dag voor religieuzen: ‘Hou je droom levend’

15 november 2017

De heilige Willibrordus en paus Franciscus stonden centraal op de jaarlijkse middag voor religieuzen in het Bisdom Breda, op dinsdag 7 november in Centrum Bovendonk te Hoeven. Bisschop Liesen opende met gebed en verwelkomde de deelnemers. Hij memoreerde de oorsprong van dit initiatief. Toen paus Franciscus als paus begon, riep hij het Jaar van het Godgewijd Leven uit. Het Bisdom Breda organiseerde bij deze gelegenheid een dag voor religieuzen. Dit beviel zo goed dat werd besloten deze vaker te houden, aldus de bisschop.

Bisschop Liesen toonde zich verheugd over de vele bekende gezichten en de nieuwe gezichten op deze dag, zoals leden van de Gemeenschap Chemin Neuf uit Oosterhout en de missionaire gemeenschap van de Paters van de Sociëteit van het Goddelijk Woord uit Breda-Noord. Pater Marc Lindeijer sj verzorgde de hoofdmoot van de middag. Pater Lindeijer is spirituaal van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk en doceert aan deze opleiding kerkgeschiedenis. Zijn voordracht was een zorgvuldig gecomponeerd drieluik met richtvragen die de aanwezige religieuzen na zijn lezing in groepen bespraken.

Hij opende zijn lezing met de droom van paus Sergius I. In 690 zag deze paus in een droom een man (de heilige Willibrord) uit Nederland komen die daar de Kerk ging opbouwen. Ook wij zijn geboren uit dromen, aldus Lindeijer. We moeten deze levend houden. Dit doen we binnen onze concrete gemeenschap. Hij verhelderde dit aan de hand van de feesttoespraak die een oudere medebroeder van hem, pater Gregory Brenninkmeijer, hield bij de laatste geloften van de jezuïeten broeder Wiggert Molenaar en pater Ward Biemans. Pater Brenninkmeijer zei: “Je vindt in ieder geval mannen, die allemaal, zoals jij, zich geroepen voelen om Jezus, onze Heer, in zijn missie te volgen. Die, zoals jij, alle schepen achter zich hebben verbrand en zich beschikbaar hebben gesteld voor die taak. Mannen, die, zoals jij, wegen gegaan zijn, met vallen en opstaan, die zij niet zelf hadden bedacht.” De gemeenschap en haar missie maken de religieuzen tot wie zij zijn.

‘Religieuzen zijn geroepen deskundigen in gemeenschapsvorming te worden.’ (Foto: Ramon Mangold)

Pater Lindeijer toonde in het tweede deel van zijn drieluik een foto van de ontmoeting tussen paus Franciscus en slotzusters op de dag van het godgewijde leven in Napels op 2 februari 2017. De paus roept de religieuzen op te dromen en het heden met passie te beleven. Aan het begin van elk religieus instituut ligt een droom, aldus pater Lindeijer. Het gaat om het beleven van de eenheid tussen Jezus en zijn apostelen. Religieuzen zijn geroepen deskundigen in gemeenschapsvorming te worden. Deze gemeenschap vormt een teken in de wereld. Religieuzen mogen de hoop niet verliezen.

De heilige Willibrordus was de derde persoon in het drieluik. Alcuinus van York (735-804) schreef het leven van de heilige Willibrord. Alcuinus schildert Willibrordus als een reizende bisschop. Hij trok rond met zijn elf gezellen door het grondgebied van het huidige Nederland en daarbuiten. Hij verkondigde het geloof, doopte, bouwde kerken en benoemde priesters. Deze kerken waren missieposten, ook wel religieuze gemeenschappen. Deze waren bakens van hoop. Wanneer Willibrordus een klooster bezocht, bad hij eerst tot God, groette zijn broeders, vermaande hen en bezocht tot slot alle broeders persoonlijk om te zien wat zij nodig hadden. Volgens Marc Lindeijer openbaart zich zo een model van zielzorg. Het gebed, de contemplatie staat voorop. Willibrord vermaant op vriendelijke wijze zijn broeders, net zoals paus Franciscus dit doet. Als de Goede Herder heeft Willibrord oog voor de lichamelijke noden van allen. In deze concrete aandacht schuilt een mystiek moment. De mens is immers geen engel. Het is een blijk van concrete liefde.

 

Andere berichten