‘Dag voor de religieuzen’ in het bisdom van Breda

27 april 2015

Bisschop Liesen nodigt de religieuzen van en in het bisdom van Breda en allen die zich hiermee verbonden voelen uit voor een ‘Dag voor de religieuzen’ van en in het bisdom van Breda. Deze dag wordt gehouden op vrijdag 22 mei 2015 in Conferentiecentrum Bovendonk te Hoeven.

De ‘Dag voor de religieuzen’ wordt gehouden vanwege het ‘Jaar van het Godgewijde Leven’ (29 november 2014 – 30 januari 2016). Dit jaar is een initiatief van paus Franciscus, die hiermee de betekenis van het religieuze leven onder de aandacht wil brengen en de inzet van orden en congregaties voor de wereld.

Religieuzen van en in het bisdom van Breda zijn hiervoor uitgenodigd. Evenals de medewerkers van kloosters, ‘vrienden’ van en andere betrokkenen.

Opgave graag vóór 13 mei a.s. via E opgave@sintfranciscuscentrum.nl of T 076 5223444 (ochtenden).

Programma ‘Dag voor de religieuzen’
Vrijdag 22 mei 2015, Conferentiecentrum Bovendonk te Hoeven (10.00-17.00 uur)

 • 10.00 uur Inloop met koffie en thee bij de bibliotheek
 • 10.30 uur Opening en verwelkoming en inleiding door Mgr. Liesen
 • 10.45 uur Verleden: dankbaarheid – Herleven hoe het in het verleden ging
  Peter Vermaat vertelt over het leven van Antonius van Padua
  Getuigenissen over met dankbaarheid terugkijken
 • 12.15 uur Middaggebed in de kapel
 • 12.30 uur Maaltijd in de refter
 • 13.30 uur Heden: vertrouwen – Hoe krijgt religieus leven nu gestalte?
  Vincent Schoenmakers over het religieus leven in het bisdom van Breda
  Getuigenissen over religieus zijn vandaag de dag
 • 14.30 uur Pauze met koffie/thee
 • 15.00 uur Toekomst: hoopvol
  In groepen aan de slag met citaten van Paus Franciscus over religieus leven
 • 16.00 uur Eucharistieviering
   

Andere berichten