Curriculum Vitae mgr. Liesen

26 november 2011

Mgr. dr. Johannes Wilhelmus Maria Liesen
Wapenspreuk: ‘Deus providebit’ (God zal er in voorzien)

Wijdingen
Diakenwijding: 17 september 1983
Priesterwijding: 16 juni 1984
Bisschopswijding: 18 september 2010 door mgr. Hurkmans, mgr. Wiertz en mgr. Lescrauwaet msc

Jeugd en opleiding
Johannes Wilhelmus Maria Liesen werd geboren op 17 september 1960 en groeide op op een boerderij in het Brabantse Oosterhout. Hij doorliep de middelbare school op het St. Oelbert Gymnasium te Oosterhout (1972-1978) en volgde de priesteropleiding aan het Grootseminarie Rolduc in Kerkrade (1978-1983). Na de diakenwijding was hij werkzaam in de parochie H. Johannes de Doper te Eygelshoven. Op 16 juni 1984 werd hij tot priester gewijd voor het bisdom Roermond en werkte als kapelaan in Eygelshoven (1983-1985).
Mgr. Liesens oudste zus is trappistin in Brecht (België).

Kerkelijke loopbaan
Mgr. Liesen studeerde aan het Pontificio Istituto Biblico, het Pauselijk Bijbelinstituut, te Rome en Jeruzalem (1985-1990) en behaalde een doctoraat in de Bijbelwetenschappen (SSD, 1998).
Vanaf 1990 tot heden is hij als docent voor exegese, Bijbelse theologie en Bijbelhebreeuws verbonden aan het Grootseminarie Rolduc. Sinds 1996 is hij ook bibliothecaris van de wetenschappelijke bibliotheek. Mgr. Liesen doceerde exegese en Bijbelhebreeuws aan de grootseminaries van de bisdommen Haarlem (2000-2003) en ’s-Hertogenbosch (2001-2006).
Sinds 2004 is hij lid van Internationale Theologische Commissie, het adviesorgaan van de Congregatie voor de geloofsleer. Ook is hij consultor van de Nationale Raad voor Liturgie.
Op 15 juli 2010 benoemde paus Benedictus XVI mgr. Liesen tot hulpbisschop van het bisdom van ’s-Hertogenbosch. De wijding tot bisschop volgde op 18 september 2010. Mgr. Liesen koos toen als wapenspreuk: Deus providebit (‘God zal er in voorzien’).

In het bisdom van ’s-Hertogenbosch richt mgr. Liesen zich sinds zijn benoeming tot hulpbisschop op de volgende taakvelden: de universiteiten en het overige onderwijs, het categoriaal pastoraat (o.a. zieken- en verzorgingshuizen), de religieuzen, nieuwe kerkelijke bewegingen, het welzijn en de permanente vorming van priesters en diakens en de vorming van de pastorale werkers en pastoraal assistenten. Als voorzitter van de benoemingencommissie bereidt hij de benoemingen van priesters en diakens voor en de zending van pastoraal werkers.
Mgr. Liesen is vanwege de Nederlandse bisschoppenconferentie bisschop-referent van de Bisschoppelijke Beleidssector Liturgie.

 

Andere berichten