Convenant en restauratie Kerk der Friezen in Rome

16 november 2009

Op zondag 15 november werd feestelijk de eucharistie gevierd in de Kerk der Friezen in Rome. De dag ervoor, zaterdag 14 november stond in het teken van de ondertekening van een nieuw convenant, waarin de Nederlandse bisschoppenconferentie en de Heilige Stoel vast hebben gelegd dat de Kerk der Friezen de komende vijftien jaar door de Nederlandse kerkprovincie mag worden gebruikt.

Kees van Duin, diaken van het bisdom van Breda, verbonden aan de Kerk der Friezen en woonachtig in Rome was diaken van dienst in de viering. Vanuit het bisdom van Breda was bisschop Van den Hende aanwezig, namens de bisschoppenconferentie referent voor de Kerk der Friezen. Ook emeritus-bisschop Muskens was in Rome, evenals pastoor Rud Smit. Rud Smit, momenteel pastoor in Bergen op Zoom, was voor zijn benoeming in Bergen op Zoom rector van de Friezenkerk.

‘Belangrijke mijlpaal’
Rud Smit noemt de ondertekening van het convenant een belangrijke mijlpaal. “Toen bisschop Muskens de Kerk der Friezen in de jaren ’80 nieuw leven in wilde blazen, kreeg hij in eerste instantie toestemming om het ‘experiment’ een jaar aan te gaan.” De kerk werd alleen gebruikt door de aartsbroederschap van het heilig sacrament. Rud Smit: “Het werd mooi gevonden dat de Nederlanders in Rome er ook wilden gaan kerken.”

Draagvlak
“Het kreeg een kans om te kijken of er draagvlak zou zijn voor een ‘Nederlandse kerk’ in Rome. Na een jaar was duidelijk dat het levensvatbaar was. Daarna werd een convenant gesloten,” vertelt Rud Smit. Sinds die tijd werd meerdere malen een convenant gesloten. Dit was van belang, ook omdat er werd geïnvesteerd in de kerk, vanwege restauratie.

Bestendiging
Het nieuwe convenant voor vijftien jaar noemt Rud Smit “een grote sprong voorwaarts”. Het is een teken van bestendiging, ook omdat nu mgr. Van Luijn namens de bisschoppenconferentie ondertekende.

Rud Smit: “In de loop van de jaren zijn de bisschoppen steeds meer het belang van de Kerk der Friezen in Rome gaan zien voor de Nederlandse Kerk. Dat zag je ook in de eucharistieviering op zondagochtend. De voorzitter van de bisschoppenconferentie was er, bisschop Van den Hende als referent voor de Friezenkerk, mgr. Muskens, kardinaal Simonis, mgr. Wiertz. Daarmee lieten de bisschoppen zien, ook voor de kijkers thuis die de viering via televisie konden volgen, hoe de Kerk van Nederland betrokken is op de Kerk der Friezen.”

Restauratie
“Het was heel vertrouwd om de viering mee te maken in de Friezenkerk. Ik ken de kerk heel grondig. Ik was blij dat de restauratie de kerk niet veranderd heeft. De kerk is schoon, helder. Hij is niet opvallend mooier geworden,” zegt hij waarderend.

“Het laat zien hoe de kerk in de 17e eeuw was. Jarenlang is gesproken over de kerk. In de 17e eeuw namelijk heeft men de kerk van de 12e eeuw zodanig aangepast dat het min of meer een andere kerk is geworden. Dat is in meer kerken in Rome gebeurd. Daar kun je dubbele gevoelens bij hebben. Het is mooi, maar je wéét dat er een andere kerk onder zit. Die oude kerk laat zich hier en daar in allerlei kleine dingen zien. Het was een discussie of je die 12e-eeuwse kerk niet te voorschijn moet halen.”

Uiteindelijk is besloten dat niet te doen. “De 17e-eeuwse aankleding is opgeknapt en nu heb je een hele mooie kerk. Het is heel vertrouwd.”

De Kerk der Friezen in Rome ligt schuin tegenover de St. Pieter. De Kerk der Friezen is het officiële centrum van de Nederlandse katholieken in Rome.

Voor meer informatie over de Kerk der Friezen, zie ‘Restauratie van de Kerk der Friezen in Rome: Opzienbarende vondsten’ in Rkkerk.nl. Klik hier

Andere berichten