Contactpunt beschikbaar voor het aanvragen van gratis VOG’s

23 maart 2023

Voor sommige groepen vrijwilligers in de parochies en de bisdommen is een Verklaring Omtrent het Verdrag (VOG) een verplichte voorwaarde om aan de slag te kunnen in de parochie. Deze VOG’s kunnen door de parochies veelal gratis worden aangevraagd. Dat kan eenvoudig via een speciale website. Mochten er vragen zijn over het aanvragen van de Gratis VOG dan is het goed om te weten dat er een contactadres van het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) beschikbaar is waar deze vragen gesteld kunnen worden.

Het blijkt dat nog niet vanuit alle parochies dit CIO-contactadres goed gevonden wordt. Hieronder worden ook daarom de belangrijkste punten voor het aanvragen van de VOG nog een keer uitgelegd.

1. Gratis VOG

Het is belangrijk dat vrijwilligers die met kwetsbare mensen werken een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) hebben. Dit is een verklaring waaruit blijkt dat iemand geen strafblad heeft of dat het strafblad geen bezwaar vormt voor het uitoefenen van een bepaalde functie. De overheid screent personen die een VOG aanvragen en geeft de VOG’s af. Door VOG’s te laten overleggen geeft een bestuur aan de parochianen het signaal af sociale veiligheid belangrijk te vinden en hiervoor naar vermogen verantwoordelijkheid te nemen. Dankzij de Regeling Gratis VOG is het aanvragen van VOG’s voor vrijwilligers die met kwetsbare personen werken kosteloos. Een parochie moet wel beschikken over e-Herkenning 2+ en de vrijwilliger voor wie de VOG is, moet DigiD gebruiken bij de aanvraag.

2. Contact

Een aanvraag kan worden gestart via dit formulier.
Lees hier meer over de voorwaarden van de gratis-VOG-regeling.

Ingrid Rombouts, projectmedewerker Regeling Gratis VOG vanuit het CIO, kan het parochiebestuur ondersteunen bij de toetreding tot de Regeling Gratis VOG. Voor (hulp)vragen kan men altijd bij haar terecht. i.rombouts@cioweb.nl of telefonisch tussen 09.00 en 15.00 uur op 0612323321 (niet op dinsdag).

3. Voor wie kunnen parochies een Gratis VOG aanvragen?

De Regeling Gratis VOG is bestemd voor vrijwilligers die werken met kwetsbare mensen. Voorbeelden van kwetsbare mensen volgens de Regeling Gratis VOG zijn:

  • Minderjarigen
  • Ouderen
  • Mensen met een verstandelijke beperking
  • Mensen die zorg vragen of krijgen
  • Mensen die gebruik maken van het aanbod van een welzijnsinstelling
  • Mensen die een persoonsgebonden budget hebben
  • Mensen die gebruik maken van de Wet maatschappelijk ondersteuning
  • Andere mensen in kwetsbare positie zoals ex-gedetineerden, mensen met een niet-aangeboren hersenletsel, mensen met schulden, vluchtelingen, mensen met een visuele en/of lichamelijke beperking.

Concreet betekent dit dat een Gratis VOG aangevraagd kan worden voor bijvoorbeeld: vrijwilligers van de kinderwoorddienst en/of crèche, kosters en acolieten die werken met minderjarige misdienaars, vrijwilligers die bezoekwerk doen bij ouderen, zieken. Binnen een parochie is er relatief vaak contact met kwetsbare mensen en is het dus belangrijk dat de betrokken vrijwilligers een VOG kunnen overleggen.

4. De twee meest gestelde vragen In verband met de VOG:

  • Waarom toch een VOG als mensen elkaar al kennen? Helaas blijkt steeds dat elkaar al kennen geen garantie biedt als het gaat om voorkomen van ongewenst gedrag. Plegers van ongewenst grensoverschrijdend gedrag kunnen mensen zijn waarvan de omgeving dit nooit had verwacht en waarvan de omgeving niet op de hoogte was van eerdere misstappen door de dader.
  • Hoeveel tijd kost het om een gratis VOG aan te vragen? De VOG-aanvraag wordt door de parochie via de screeningssite van de overheid genaamd Justis.nl voorbereid en vervolgens door de vrijwilliger waarvoor de VOG wordt aangevraagd ingediend. Een VOG-aanvraag via de regeling gratis-VOG kost de parochie ongeveer 10 minuten. De parochie heeft wel eHerkenning op niveau 2+nodig om de aanvraag te kunnen afronden. Daarnaast is belangrijk om de persoonsgegevens van de persoon waarvoor de VOG wordt aangevraagd bij de hand te houden. De aanvrager dient de VOG-aanvraag vervolgens met zijn of haar DigiD in.

Mochten er nog meer vragen zijn in de parochie over de aanvraag van een gratis VOG aarzel dan niet en neem contact op met de projectmedewerker Gratis VOG i.rombouts@cioweb.nl of telefonisch tussen 09.00 en 15.00 uur op 06-12323321 (niet op dinsdag).

Kijk hier voor meer informatie over het preventiebeleid en het gebruik van de gratis VOG in de R.-K. Kerk.

Andere berichten