Contactdag Koorkring Zeeuws-Vlaanderen

18 november 2014

Ongeveer veertig leden van Zeeuws kerkkoren kwamen op zaterdag 8 november bijeen in de H. Eligiuskerk te Lewedorpe voor de jaarlijkse contactdag van de Koorkring Zeeuws-Vlaanderen. De dag was georganiseerd in nauwe samenwerking met het Sint Franciscuscentrum.

De leiding van de dag berustte bij Jan Schuurmans, medewerker kerkmuziek, en Geerten Kok, gedelegeerde voor kerkopbouw en teamleider van het pastoraal team in de Roosendaalse Sint-Norbertusparochie. Geerten Kok verzorgde inleidingen over de oecumenische gemeenschappen in het Franse Taizé en de Iona community, gehuisvest op het gelijknamige eiland aan de westkust van Schotland. In de zesde eeuw stichtte de heilige Columba op dit eiland een klooster dat een belangrijke rol speelde bij de kerstening van Schotland. Dit klooster is door de Noormannen vernietigd. In de latere middeleeuwen leefden op het eiland benedictijnen.

In 1938 restaureerde dominé George Mac Load samen met arbeidersjongens de gebouwen. Na de oorlog is hier een oecumenische gemeenschap ontstaan. De spiritualiteit van deze groep kenmerkt zich door een vertrouwen in Gods aanwezigheid en inzet voor vrede en gerechtigheid. De leden leggen tegenover elkaar verantwoording af over verschillende onderdelen van het leven, zoals de besteding van geld en tijd. Beide communiteiten leveren een bijdrage aan de vernieuwing van de kerkmuziek.

Jan Schuurmans studeerde met de aanwezigen liederen uit beide gemeenschappen in. De dag sloot af met een meditatieve viering volgens de ochtendliturgie van de Ioan-community met een lichtritus, ontleend aan de liturgie van Taizé. Jan Schuurmans spreekt van een geslaagde dag. “De mensen waren zeer enthousiast. Ze hebben genoten van de heel andere muziek van Taizé en Iona.” De volgende contactdag vindt plaats in het vicariaat Breda op 15 april 2015 met als thema: Muziek in het ochtend- en avondgebed: kansen voor de plaatselijke gemeenschap. De plaats wordt nog bekend gemaakt.

 

Andere berichten