Contact met parochianen in coronatijd

2 april 2020

Het coronavirus stelt iedereen op de proef. Veel mensen werken thuis, zonder de aanwezigheid van collegae. Parochianen kunnen niet naar de eucharistievieringen en blijven daardoor op zondag thuis. Toch zitten parochies en pastorale beroepskrachten niet stil en zoeken, via de liturgie of anderszins, mogelijkheden om met gelovigen en anderen in contact te komen of te blijven.

Overweging en gebed rond het Evangelie
Zo ook het pastorale team van de parochie van de heilige Familie in Breda-Zuid, Bavel en Ulvenhout. “We proberen dit via onze website,” vertelt Lars Peetam, pastoor van deze parochie. “Wekelijks plaatsen we een video met een overweging rond het Evangelie van de zondag op onze website. Een van leden van het pastorale team leest het evangelie. Daarna volgt een korte overweging en een gebedsmoment.”

“Ook gebruiken we onze nieuwsbrief. Voor de bewoners van de verzorgingshuizen in onze parochie verzorgen wij een papieren nieuwsbrief,” vervolgt pastoor Peetam. “Deze bezorgen wij bij deze huizen. Hiermee bereiken we ongeveer 130 mensen. Via deze nieuwsbrief laten we mensen weten dat we ook aan hen denken.”

Livestreaming vanuit Fijnaart
Pastoor Maickel Prasing van de H. Bernardusparochie en de Immanuelparochie is ook actief op internet. “Wij maken gebruik van de heilige Jacobus de Meerderekerk van Fijnaart,” legt hij uit. In deze kerk wordt al langer gebruik gemaakt van de diensten van Kerkdienstgemist. Prasing: “Zolang de coronacrisis duurt en wij niet in staat zijn in onze kerken te vieren, streamen we onze vieringen vanuit deze kerk. We streven naar een volledig verzorgde eucharistieviering met een diaken, een cantor, een organist en een lector. Alleen de kerkgangers ontbreken. We zetten dit voort in de Goede Week. Op Tweede Pinksterdag hopen we de liturgie weer in de basiliek van Oudenbosch te kunnen vieren.”

Beschikbaar voor boodschappen en klusjes
“In de Immanuelparochie hebben we, samen met de dominees, in de geloofsgemeenschappen gepubliceerd dat we beschikbaar zijn voor gesprek. Ook bieden we aan te bemiddelen als men ergens om verlegen zit zoals boodschappen en klusjes. Dat laatste wordt ook door de gemeente Moerdijk aangeboden.” Zo goed en kwaad als het kan probeert de pastoor het parochieleven gaande te houden. “Zelf ben ik niet zo actief op sociale media als Facebook,” bekent hij eerlijk. “Vergaderingen vallen uit. We proberen digitaal te vergaderen. Na Pasen exploreren we dit verder. Daarnaast zijn we telefonisch bereikbaar. Ik merk wel dat we meer mails krijgen.”

 

Screenshot van kapelaan Thai Nguyen uit de video van de 5e zondag van de Veertigdagentijd. Hierin wordt het Evangelie gelezen door pastoor Lars Peetam. Pastoraal werker Laura de Vries deelt haar gedachten bij de lezing ter overweging en kapelaan Thai bidt met de kijkers en sluit af met de zegen.

Andere berichten