Conferentie over geloofsgemeenschappen en armoede

23 mei 2007

Vijf organisaties, waaronder de Pastorale Dienstverlening van het bisdom Breda, organiseren zaterdag 16 juni 2007 een provinciale conferentie over armoedebestrijding met als thema “Armoede is niet Gods probleem: geloofsgemeenschappen aan het werk”. De bijeenkomst begint om 9.30 u. in de Suleymaniye Moskee aan de Wandelboslaan in Tilburg. Voor het middagprogramma verhuizen de deelnemers naar de Opstandingskerk aan de Prof. Cobbenhagenlaan.

Programma
In het ochtendprogramma houdt de heer Hub Crijns, directeur van DISK/Arme Kant van Nederland en senior beleidsmedewerker Kerk en Samenleving en Diaconie van de rooms-katholieke bisschoppenconferentie in Nederland, een inleiding. Daarna komt de heer Veli Yücesan, voorzitter van de landelijke werkgroep Sociale Zekerheid en tevens sociaal raadsman in Arnhem aan het woord. Mevrouw Monique van Breugel-Laveist van Dorbitha Single Mothers’ Empowerment uit Tilburg besluit het eerste deel van de conferentie.
Het middagprogramma staat in het teken van de praktijk van de armoedebestrijding. Dan vertellen vertegenwoordigers van verschillende initiatieven over wat ze doen, waarom ze dat doen en wat dit betekent voor de arme en kwetsbare mensen en voor de samenleving.

Bundel
De beschrijving van twintig initiatieven, verspreid over de provincie, is samengebracht in een boekje. Dit wordt na afloop aangeboden aan de vertegenwoordiger van de provincie Noord-Brabant en uitgereikt aan de deelnemers. Het boekje wordt tegen portokosten aan geïnteresseerden toegestuurd. Zij kunnen hieruit inspiratie opdoen en leren van de ervaringen van anderen.

Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij Stichting de Vonk, T 013 4647600.
Voor verdere informatie zie: www.stichtingdevonk.nl

 

Andere berichten