Communicanten maken kennis met werken van barmhartigheid

14 juli 2016

Op zaterdag 9 juli stond de afsluitende bijeenkomst voor de eerste communicanten te Roosendaal in het teken van de zeven werken van barmhartigheid. Sinds haar oprichting in 2014 sluit de Sint Norbertusparochie in Roosendaal het project van de eerste communie af met een bijeenkomst en viering in het openlucht theater het Vrouwenhof. Gelegen in het gelijknamige centraal gelegen stadspark vormt dit theater een mooi decor voor een geslaagde afsluiting.

Er zijn binnen het project dat de parochie gebruikt twee bijeenkomsten voor de kinderen, nadat ze hun eerste communie hebben gedaan. Zo wordt het voor de communicanten duidelijk dat een gelovig leven niet ophoudt met het feest van de eerste communie, maar dat het verder gaat in het leven. De allerlaatste bijeenkomst staat in het teken van de lichamelijke werken van barmhartigheid. Hiervoor werkt de parochie samen met maatschappelijke organisaties als de Voedselbank en Amnesty International. Daarnaast verlenen vrijwilligsters uit de parochie hun medewerking.

(Foto: Sint Norbertusparochie in Roosendaal, Liek Do.)

Op zaterdag 9 juli kwamen de communicanten rond 15.30 uur samen in het Vrouwenhof rond 15.30 uur. Els Ettes, pastoraal werkster in de parochie, leidde de bijeenkomst in en las de bijbeltekst uit het Matteüsevangelie, waar zes van de zeven lichamelijke werken van barmhartigheid vermeld worden. Daarna werden de kinderen in twee groepen verdeeld en maakten ze een tocht langs panelen met reproducties van de zeven werken van barmhartigheid, die de meester van Alkmaar in het begin van de zestiende eeuw heeft geschilderd.

Bij ieder paneel gaf iemand toelichting op de afbeelding. Zo vertelde Nina Gorges, zelf moeder van een communicant, hoe het was om 23 jaar geleden te vluchten uit Irak en in Nederland een nieuwe toekomst op te bouwen. Als vluchteling ben je nerveus en angstig. In je thuisland heb je het nodige meegemaakt. Het is dan belangrijk dat er mensen zijn die je goed en liefdevol opvangen. Zo kun je je ervaringen een plaats geven en werken aan een nieuw bestaan. Bij de stand van Amnesty International kleurden de communicanten een kaart voor kinderen die door omstandigheden niet naar school kunnen gaan. Door die kaart ontdekken deze kinderen dat er andere kinderen zijn die aan hen denken.

(Foto: Sint Norbertusparochie in Roosendaal, Liek Do.)

De bijeenkomst werd afgesloten met een eucharistieviering, gecelebreerd door emeritus-pastoor Fons Burm. Het projectkoor van de parochiekern Emmaüs onder leiding van Caroline in ‘t Veen verzorgde de gezangen. Tijdens de viering werd het evangelie van de barmhartige Samaritaan gelezen. De kinderen kregen de gelegenheid het verhaal na te spelen en zo te ervaren wat barmhartigheid is.

(Foto: Sint Norbertusparochie in Roosendaal, Liek Do.)

 

Andere berichten