Collecteschema 2020

6 november 2019

Parochies in het Bisdom Breda ontvangen het collecteschema voor 2020. Het schema bevat de lijst van landelijke collectes zoals deze door de Nederlandse Bisschoppenconferentie is vastgesteld voor 2020. Daarnaast zijn caritascollectes opgenomen, zoals vastgesteld door het bestuur van het Bisdom Breda.

Het is aan de parochiebesturen zorg te dragen voor de collectes die door de Bisschoppenconferentie zijn vastgesteld. Het is aan de besturen van de Parochiële Caritasinstelllingen (PCI) zorg te dragen voor de maandelijkse caritascollectes. Het bisdom vraagt beide besturen hierover onderling in overleg te treden.

“In de afgelopen jaren zijn er collectes bijgekomen, maar ook van de lijst afgehaald,” schrijft Caritasfunctionaris diaken Wim Tobé in de begeleidende brief. “Het is dus verstandig jaarlijks het nieuwe collecteschema te hanteren en te verspreiden en geen gebruik te maken van schema’s uit voorgaande jaren.” Het schema heeft bovendien enkele afwijkende data ten opzichte van andere jaren. De caritascollecte van de maand mei is één week opgeschoven vanwege Roepingenzondag en de caritascollecte van de maand oktober is één week vervroegd naar eind september vanwege de inzameling voor de Wereldmissiedag van de Kinderen. “Op deze manier komen de landelijke collectes en de maandelijkse caritascollectes op geen enkele datum in conflict met elkaar,” aldus Tobé.

Caritasbestuurders kunnen zelf invulling geven aan de doelen waarvoor zij collecteren. Dit is met uitzondering van de ‘Zondag met aandacht voor Diaconie’ in het weekend van 6 en 7 juni 2020. De collecteopbrengsten zijn in dit geval bestemd voor het diaconale ondersteuningswerk in het Bisdom Breda.

(Foto: Johan Wouters)

Andere berichten