Collecteschema 2014

19 november 2013

Vorige week is het Collecteschema 2014 verzonden aan caritasbesturen, de parochiebesturen en aan pastorale beroepskrachten van het bisdom Breda. Het schema kent twee groepen collectes: de ene groep collectes is bestemd voor de voortgang van de pastorale arbeid in Nederland en in de Kerken elders in de wereld, en de tweede groep omvat de diocesane caritascollectes.

Het is aan de parochiebesturen c.q. kerkbesturen zorg te dragen voor de collectes, die door de Nederlandse Bisschoppenconferentie zijn vastgesteld. Het is aan de besturen van de (inter-)parochiële caritasinstelling om zorg te dragen voor de maandelijkse caritascollectes. De beide bestuursorganisaties worden gevraagd om hierover onderling overleg te plegen.

Aan de caritascollectes kan het Caritasbestuur een eigen invulling geven. In het schema dat in het bisdom van Breda werd verzonden, is echter zoals gebruikelijk eenmaal een doelstelling bepaald van een caritascollecte. Dit is de collecte op de Zondag met aandacht voor Diaconie in het weekend van 31 mei/01 juni. Deze collecte is bestemd voor het diaconale ondersteuningswerk ten behoeve van de bisdombedevaart 2014.

Het bisdom van Breda organiseert in de herfstvakantie van 2014 (18-25 oktober) een bedevaart naar Polen. De reisorganisatie hoopt dat ook mensen met een kleine beurs mee zullen reizen met deze bisdombedevaart. Samen met parochies en caritas instellingen wil het bisdom dat graag mogelijk maken en het initiatief nemen voor een financiële ondersteuning van parochianen voor wie de kosten voor deze reis anders een probleem zouden zijn.

Het bisdom wil dit samen met parochies en caritasinstellingen organiseren. Zie het bericht op deze site ‘Samen de reis mogelijk maken (Bisdombedevaart 2014)’

Download hier het Collecteschema 2014 en de begeleidende brief. Het Collecteschema wordt ook als download op de pagina met downloads geplaatst.

 

Andere berichten