Collecteschema 2010

7 december 2009

Deze week wordt het collecteschema 2010 verstuurd aan de besturen van de (inter)parochiële caritas instellingen, parochiebesturen en pastorale beroepskrachten van het bisdom van Breda.

Het schema kent twee soorten collectes: collectes bestemd voor de voortgang van de pastorale arbeid in Nederland en in Kerken elders in de wereld, en caritascollectes.

De parochiebesturen en de besturen van de (inter)parochiële caritas instellingen worden gevraagd om samen zorg te dragen voor het collecteschema.

Vanwege Pasen (3-4 april) vindt de caritascollecte in die maand plaats op 10-11 april.

In de adventstijd vindt voor het eerst een nieuwe bisschoppelijke adventsactie plaats.

Het collecteschema is als download op de website van het bisdom Breda geplaatst. Zie de pagina downloads of klik hier.

Andere berichten