Collecterooster 2009

1 december 2008

Het collecteschema voor 2009 is verzonden aan parochiebesturen en kerkbesturen in het bisdom van Breda. Het is tevens verzonden aan caritasbesturen in het bisdom van Breda vanwege de collectes bestemd voor de dienst van de Kerk aan de samenleving. Deze worden in samenspraak van caritasinstelling en parochie vastgesteld.

Het collecteschema kent drie soorten collectes:
1. collectes bestemd voor de voortgang van de pastorale arbeid in onze eigen parochies, ons bisdom van Breda en in de Kerk in Nederland
2. collectes bestemd voor de voortgang van de pastorale arbeid in Kerken elders in de wereld
3. collectes bestemd voor de dienst van de Kerk aan de samenleving

Bij het collecterooster werd een begeleidende brief gestuurd met nadere uitleg. Voor nadere toelichting op het collecterooster kunnen parochies terecht bij John Mersel, medewerker van de pastorale dienstverlening van het bisdom van Breda.

 Het collecterooster is gepubliceerd op de pagina downloads.

Andere berichten