Collecterooster 2007 bisdom Breda

6 december 2006

Het collecterooster 2007 is verzonden aan de betrokkenen in het bisdom Breda. Het schema kent drie soorten collectes: collectes bestemd voor de voortgang van de pastorale arbeid in onze eigen parochies, ons bisdom en in de kerken in Nederland; collectes bestemd voor de voortgang van de pastorale arbeid in kerken elders in de wereld; collectes bestemd voor de dienst van de kerk aan de samenleving. 

Het is aan de besturen van de Parochiële Caritas Instellingen elk eerste weekend van de maand de Caritascollecte te houden, overeenkomstig diocesaan beleid. Zij kunnen een keuze maken uit de collectedoelen uit de derde kolom, met dien verstande dat de collecte op de Zondag van de Diaconie verplicht is en de opbrengst hiervan wordt afgedragen aan de Diocesane Caritas Instelling. Ook dit overeenkomstig diocesaan beleid.

Het collecterooster 2007 werd met een brief met nadere toelichting verzonden aan de besturen van de Parochiële Caritas Instellingen, aan de kerkbesturen cq. parochiebesturen van het bisdom Breda en aan de pastores van het bisdom.

Download hier het collecterooster 2007

Andere berichten