Collecte voor Nepal op 9 en 10 mei

8 mei 2015

In het weekend van 9 en 10 mei 2015 vindt in alle katholieke kerken in Nederland een speciale collecte plaats. De opbrengsten zijn bestemd voor de slachtoffers van de aardbeving in Nepal. De inzameling vindt plaats op initiatief van de Nederlandse bisschoppenconferentie bij monde van bisschop Punt, referent voor missie en ontwikkelingssamenwerking van de Nederlandse bisschoppenconferentie. Tijdens de vieringen wordt voor de slachtoffers gebeden.

Op 25 april 2015 vond in Nepal een zware aardbeving plaats met een kracht van 7,8 op de schaal van Richter. De gevolgen zijn afschuwelijk. Meer dan 7600 mensen verloren het leven. Er zijn 16.000 mensen gewond. Nog steeds worden 37.000 mensen vermist. Meer dan een half miljoen huizen is beschadigd waarvan ongeveer meer dan de helft totaal verwoest is. Ongeveer 8 miljoen van de 31 miljoen inwoners van dit land hebben hulp nodig.

Deze hulp wordt ook via kerkelijke kanalen gegeven. De katholieke Kerk in Nepal is weliswaar klein (10.000 rooms-katholieken) maar katholieke hulporganisaties zijn duidelijk aanwezig. De stichting bisschoppelijke Vastenaktie heeft contacten met deze organisaties, met name met Caritas Nepal. Zo weet ze wat er nodig is. In eerste instantie zijn dat vooral voedsel, onderdak, schoon water en – om het uitbreken van ziektes te voorkomen – sanitaire voorzieningen. En essentiële goederen als dekens, kleding, potten en pannen en voorzieningen om te kunnen koken. Caritas Nepal kan alle hulp en steun van de Nederlandse katholieke gemeenschap gebruiken.

Mgr. Punt heeft de Bisschoppelijke Vastenaktie verzocht voor deze extra collecte bankrekeningnummer NL38 INGB 0002 0105 34 ter beschikking te stellen. Zij heeft een directe lijn met Caritas Nepal, waardoor de hulp van de Nederlandse kerkgemeenschap via de lokale katholieke kerk direct ter plaatse komt.

Praktische informatie
Collecteopbrengst weekendvieringen 9 en 10 mei
Stichting Bisschoppelijke Vastenaktie,
Rekeningnummer IBAN: NL38 INGB 0002 0105 34
onder vermelding van: AARDBEVING NEPAL, actie Nederlandse Kerkprovincie

Suggestie voor de voorbede
Laten wij bidden voor de door een zware aardbeving getroffen mensen in Nepal.
Bidden wij om kracht en troost voor de overlevenden en een spoedig herstel voor de gewonden.
Bidden wij voor een grootmoedige inzet van hulpverleners
en dat velen bereid zijn om onze zusters en broeders in Nepal ruimhartig te ondersteunen.
Laat ons bidden…

Andere berichten