Collecte Roepingenzondag 2014

19 maart 2014

In een brief aan de parochiebesturen ter attentie van de penningmeesters vraagt econoom Gerard de Rooij aandacht voor de collecte op Roepingenzondag in het weekend van 10 en 11 mei 2014.

Deze collecte is opgenomen in het collecteschema dat parochies in november ontvingen. Het houden van deze collecte valt onder de verantwoordelijkheid van de parochiebesturen.

Momenteel vindt een gebedsestafette voor roepingen plaats. Deze wordt gehouden vanwege het 30-jarige jubileum van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk. De gebedsestafette startte op 24 november bij de afsluiting van het Jaar van het Geloof en duurt tot Roepingenzondag 11 mei. In de tussenliggende 21 weken doen alle 21 parochiele samenwerkingsverbanden mee aan deze estafette.

Voor de priesterkandidaten en de diakenkandidaten die in opleiding zijn is een biddende gemeenschap die hen steunt van groot belang. Ook mag de kerkgemeenschap in gebed vragen om arbeiders voor de oogst (Lucas 10, 2). Het bisdom van Breda heeft in totaal vier priesterstudenten. Daarnaast zijn er vijf diakenstudenten.

In zijn brief aan de parochiebesturen legt de econoom uit dat de opbrengst van de collecte op Roepingenzondag is bestemd voor de Mgr. Frenckenstichting voor de priesteropleiding in het bisdom van Breda. Mgr. Frencken was een Bredase priester (1886-1946), een zeer inspirerende man met veel overtuigingskracht. Hij was sterk beïnvloed door de hernieuwde aandacht voor de eucharistie in de twintigste eeuw en was gegrepen door het ideaal van de Katholieke Actie: de deelname van leken aan het apostolaat van de Kerk.

De econoom beveelt de collecte op Roepingenzondag bij de parochies aan en vraagt de parochiebesturen de collecte op Roepingenzondag te houden met het oog op de ondersteuning van de priesteropleiding in het bisdom van Breda.

De opbrengst van de collecte kunnen parochies storten op IBAN NL05 INGB 0668430907.

Op dit rekeningnummer zijn ook particuliere giften welkom.

Op Roepingenzondag 11 mei 2014 wordt de vernieuwde roepingcampagne op www.roeping.nu gepresenteerd. In tien korte video’s vertellen de staf en studenten van Bovendonk over roeping en de opleiding tot priester of diaken. Op de foto de filmopname met mgr. Liesen. (Foto: R. Mangold)

 

Andere berichten