Collecte op 10 mei voor Caritas Athene

7 mei 2020

Het Bisdom Breda vraagt parochies om op Moederdag 10 mei 2020 te collecteren voor de slachtoffers van de coronacrisis en in het bijzonder voor de vluchtelingen die vastzitten in Griekenland. Met de collecte sluit het bisdom aan bij een landelijk oecumenisch initiatief om geld in te zamelen ter ondersteuning van projecten in het kader van de coronacrisis.

Caritas Athene
De crisis veroorzaakt veel materiële en psychische nood, in ons land en daarbuiten. In sommige landen ontstaan dramatische situaties. De Nederlandse bisschoppen hebben een dringende oproep ontvangen van Caritas Athene om te helpen bij de verzorging van de talloze vluchtelingen. Velen van hen zijn kinderen en een groot deel zit vast in kampen in Griekenland. De coronacrisis heeft de situatie van deze mensen nog moeilijker gemaakt dan zij al was.

Namens de Kerk staat Caritas Athene hen zo goed mogelijk bij door het bieden van onderdak, maaltijden, kleding en taalcursussen. Daarmee wordt concrete hulp geboden en een blijk gegeven van liefdevolle aandacht in omstandigheden die voor vele vluchtelingen uitzichtloos lijken. De Nederlandse bisschoppen hebben besloten om Caritas Athene bij dit werk te ondersteunen met een gift via de afzonderlijke bisdommen.

Bisschop Liesen wil daarom een beroep doen op de besturen van parochies en parochiële caritasinstellingen om op of rond 10 mei geld in te zamelen voor de hulp aan vluchtelingen in Griekenland. Parochiële caritasinstellingen wordt gevraagd uit hun middelen te doneren voor dit doel. Ook het bisdom zal een financiële bijdrage leveren.

‘De vreemdeling tegemoet treden’
In een video geeft Caritasfunctionaris Wim Tobé toelichting op de schrijnende situatie op de eilanden van Griekenland. “Er voltrekt zich daar een ramp. De vluchtelingenkampen bieden nauwelijks mogelijkheid tot medische zorg,” weet de diaken. “Maar zij hebben wel recht op leven. Het is uit de grond van ons hart dat we daaraan meewerken.” Volgens hem is het ook een christelijke opdracht om de vreemdeling tegemoet te treden. Tobé citeert uit het boek Leviticus: “Wees goed voor de vreemdeling. Bedenk dat je zelf vreemdeling bent geweest.“ Ook Jezus komt daar op terug in het Evangelie van Matteüs: “Waar was je toen ik vreemdeling was?”

In een oproep die verstuurd is naar de parochies en Caritasinstellingen schrijft secretaris-generaal Ben Hartmann: “Op 10 mei, Moederdag, gaan onze gedachten en aandacht uit naar de moeders in ons land. Met de steun aan de vluchtelingen in Griekenland, moeders en kinderen en mensen die zich moederziel alleen voelen, kunnen we samen ook een teken van aandacht geven over de grenzen heen”

Praktisch
• De gelden kunnen worden overgemaakt op de rekening van het Bisdom Breda: NL79 RABO 0101 0517 78, onder vermelding van ‘Hulp vluchtelingen Griekenland’.

Andere berichten