Clara: vriendin van Christus (kloosterweekend onderwijs 24 – 26 januari)

4 februari 2014

Gedurende het weekend van 24 tot en met 26 januari 2014 organiseerde de bisschoppelijk gedelegeerde voor het katholiek onderwijs, Martina Meul, het kloosterweekend voor docenten en directeuren van onderwijsinstellingen. Het kloosterweekend vond plaats in het Clarissenklooster De Bron te Nijmegen.

Sfeer van gebed en stilte
Martina Meul looft de hartelijke ontvangst door de zusters. “Het weekend vond plaats in een sfeer van gebed en stilte. We deden mee met het ochtendgebed, het avondgebed en de dagsluiting. Op zondag vierden we de eucharistie met de clarissen in hun kapel. Regelmatig ontmoetten we de kerkgangers van buiten het klooster. Op zaterdag, laat in de middag, kwamen zij bij elkaar om de evangelielezing van de zondag te bespreken. Hieraan hebben we meegedaan. De volgende morgen zagen we hen in de eucharistieviering en daarna onder het genot van een kop koffie.”

De geestelijke weg van de heilige Clara
Het thema van het weekend luidde: Clara: vriendin van Christus. Zuster Maria Smelter getuigde over haar eigen kennismaking met het kloosterleven. Zr. Marianne van Haastrecht, de abdis van het klooster, ging in op de persoon van de heilige Clara en haar geestelijke weg. Willem-Marie Speelman, als wetenschappelijk medewerker verbonden aan het Franciscaans Studiecentrum van de Tilburg School of Catholic Theology, sprak aan de hand van twee brieven van de heilige Clara aan de heilige Agnes van Praag over die weg en de vragen die deze weg bij hedendaagse mensen oproept. Op zaterdagmiddag dachten de deelnemers tijdens een wandeling aan de Waal na over deze vragen. Ze schreven hun antwoord neer in een persoonlijke brief aan Clara. Na het middagmaal op zondag was het weekend ten einde.

Verrijking van verstand en gevoel
De negen deelnemers waren zeer tevreden. “In de beslotenheid van het klooster van de Clarissen mochten wij ons onder aanvoering van Willem Marie Speelman op een hoog abstractieniveau verdiepen in de brieven, die Clara schreef aan Agnes van Praag. Deze intellectuele uitdaging vormde een mooie twee eenheid met het religieus gevoel, dat ontstaat tijdens de gebedsdiensten met de zusters en de stiltemomenten. Hierdoor ontstaat een verrijking van lichaam en ziel, van verstand en gevoel,” aldus Rob Bastiaanssen, directeur van school de Sponder te Roosendaal.

Deelnemen aan het kloosterleven
De bisschoppelijk gedelegeerde voor het katholiek onderwijs begeleidt enkele leerkrachten die godsdienstles geven in het openbaar onderwijs en komt ook geregeld in contact met de verantwoordelijken van de andere denominaties. Desgewenst staan de kloosterdagen ook open voor docenten en directeuren van niet-katholieke onderwijsinstellingen.

Annacarina Klein, verantwoordelijke voor het protestants-christelijk godsdienstonderwijs binnen het Openbaar onderwijs, nam deel aan het kloosterweekend. Zij geeft aan: “Het is een bijzondere ervaring om aan het kloosterleven deel te nemen. In het klooster de Bron leef je als gast tussen de zusters en deel je de gang waar ook zij slapen. Je eet, zwijgend, met hen in de eetzaal en neemt deel aan de vieringen in de kapel. Een ritmisch leven van dagelijks bidden, vieren en lofzingen en prijzen.”

 

Andere berichten