Cijfers Kerkbalans 2015: parochies Bisdom Breda dringen tekort terug

14 juni 2017

Het tekort van de parochies in het Bisdom Breda is in 2015 (tekort € 994.000) ten opzichte van 2014 (tekort € 1.590.000) gedaald met € 596.000. Tegenover een daling van de inkomsten (gedaald met € 65.000) staat een daling van de uitgaven van € 661.000. Dit blijkt uit de vrijgegeven cijfers Kerkbalans 2015.

Econoom Gerard de Rooij: “Het is een belangrijke constatering dat parochies in het Bisdom Breda erin slagen om het tekort terug te dringen. Op die manier vangen ze een deel van de afname van de inkomsten op en brengen ze de uitgaven en inkomsten meer in balans.”

“Het terugdringen van het tekort is onder meer het resultaat van het normatief begroten,” constateert de econoom. “Er is een daling op verschillende uitgavenposten, zoals personeel en gebouwen. Ook geldt dat parochies na een fusie voor het geheel de kosten opnieuw bekijken en komen tot besparingen waar mogelijk. Denk aan voordeligere drukkosten en kosten voor leasecontracten van bijvoorbeeld kopieerapparaten, die lager kunnen worden na een fusie van parochies tot één grotere parochie.”

Het bisdom ondersteunt parochies. Dat gebeurt onder meer bij de brief voor de actie Kerkbalans. “Via de afdeling financiën kunnen parochies hun brief laten beoordelen en tips krijgen. En zowel voor vergroting van de inkomsten als voor kostenbeheersing zijn de afgelopen jaren diocesane bijeenkomsten gehouden met parochiebestuurders. Daarvoor was goede belangstelling en op deze avonden hebben parochies onderling ook goede ideeën uitgewisseld,” aldus de econoom.

Een van die goede ideeën was van de parochie Heilige Geest in Rijen. “Met de actie ‘LED it be’ brachten ze financiën bij elkaar voor vernieuwing van de verlichting van de toren. Ze wisten daarbij veel mensen te betrekken uit de gemeenschap.”

“Ondanks de dalende rente zien we een stijging bij de inkomsten uit bezittingen en beleggingen,” signaleert de econoom. “Het bisdom geeft parochiesde mogelijkheid om deel te nemen aan een gezamenlijke beleggingsrekening. Op deze manier wordt schaalvoordeel behaald.”

Kerkbalans is en blijft een hele belangrijke inkomstenbron voor de parochies. Het landelijke campagneteam helpt parochies om de vraag om een gift goed uit te zetten. Elk jaar worden er nieuwe impulsen aangeboden, waar parochies gebruik van kunnen maken.

Andere berichten