Cijfers Kerkbalans 2014 bisdom Breda

7 juli 2016

Op woensdag 29 juni werden landelijk de Kerkbalans cijfers van 2014 bekendgemaakt. In het bisdom van Breda is 38% van de inkomsten van parochies afkomstig uit de actie Kerkbalans. Het belang van de actie kan daarom niet genoeg onderstreept worden, vindt econoom Gerard de Rooij. “Het is de belangrijkste pijler van de inkomsten.”

Het bisdom van Breda wijst voor de actie Kerkbalans op een richtbedrag voor parochianen. In 2015 was dit richtbedrag € 115,00. “Een goed gevoerde actie Kerkbalans is van levensbelang. De Kerk in Nederland wordt niet gesubsidieerd door de overheid, zoals in omringende landen. Parochies zijn afhankelijk van de bijdragen van parochianen,” aldus de econoom.

Kerkbalanscijfers parochies bisdom van Breda
Aan de inkomstenkant laat een vergelijking van de bijdragen Kerkbalans 2013 (€ 4.896.000) en de bijdragen Kerkbalans 2014 (€ 4.595.000) een daling zien van 6,1%. In het voorgaande jaar was er tussen 2012 (€ 5.087.000) en 2013 (€ 4.896.000) een daling van 3,8% in de bijdragen Kerkbalans.

Gerard de Rooij: “Het jaar 2011-2012 was de eerste keer dat er een daling was in de opbrengst voor parochies van de actie Kerkbalans. We zien dat deze daling doorzet.” De daling past bij het beeld van de deelname aan het kerkelijk leven. In het Jaarverslag 2015 van het bisdom zijn hiervan de cijfers opgenomen van het bisdom Breda (p. 19).

Totale inkomsten parochies bisdom van Breda
De totale inkomsten van parochies in het bisdom van Breda daalden tussen 2013 (€ 12.613.000) en 2014 (€ 12.177.000) met 3,5%. In het voorgaande jaar was er tussen 2012 (€ 13.032.210) en 2013 (€ 12.613.000) een daling van 3,2%. Daarvoor was er tussen 2011 (€ 12.821.000) en 2012 (€ 13.032.210) nog een stijging van 2%.

Econoom Gerard de Rooij: “In deze totale inkomsten is bijvoorbeeld de rente meegenomen. Deze was het afgelopen jaar niet hoog. En denk ook aan verminderde collecteopbrengsten bijvoorbeeld.”

Kosten parochies bisdom van Breda
De totale kosten van parochies in het bisdom van Breda daalden van 2013 (€ 14.069.000) tot 2014 (€ 13.767.000) met 2,1%. Het jaar ervoor daalden de totale kosten van parochies in het bisdom van Breda van 2012 (€ 14.251.210) tot 2013 (€ 14.069.000) met 1,3%.

“Het is positief dat parochies de kosten weten te laten dalen. Parochies kijken kritisch naar de kostenkant, merken we. Samen met parochies hebben we hierover in het najaar van 2015 gesproken tijdens een expertiseavond kostenbeheersing. Drie parochies vertelden op die avond wat zij deden om kosten terug te brengen en er werden onderling volop praktische tips uitgewisseld. We zien dat de kosten iets minder hard zijn gedaald dan de opbrengsten. Dat betekent dat het totale tekort van parochies helaas is gestegen,” aldus de econoom.

 

Andere berichten