Chrismaviering in Kloosterzande

22 maart 2011

Op woensdag 20 april viert het bisdom van Breda de jaarlijkse chrismaviering. Dit jaar in de parochiekerk van de H. Martinus in Kloosterzande. De viering begint om 19.00 uur.

De heilige oliën
In de chrismamis zegent de bisschop de heilige oliën voor de doopleerlingen en de zieken én wijdt hij het heilig chrisma. Het chrisma is het sacramentele teken van de heilige Geest. Het wordt gebruikt voor de zalving bij het doopsel, het vormsel en de wijding tot priester en bisschop. Ook een altaar wordt bij de wijding met chrisma gezalfd. In de liturgie is een vernieuwing van de beloften van de priesters en andere leden van het Godsvolk, die een taak in de Kerk vervullen, opgenomen.

Voor 1990 vond de viering plaats op de ochtend van Witte donderdag. Om de deelname door vertegenwoordigers vanuit het bisdom beter mogelijk te maken is dit tijdstip verplaatst naar de woensdagavond. De band met Pasen bleef zo behouden. Het is de bedoeling dat uit alle parochies, kloosters, ziekenhuizen, verzorgings- en verpleeghuizen een kleine afvaardiging naar deze viering komt.

Kleine gave
Elke parochie of instelling die naar de Chrismaviering komt, wordt verzocht een kleine gave mee te brengen. Deze zijn bestemd voor de Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen en een trainingscentrum voor gehandicapte jongeren in de Solomonseilanden.. De voedselbank is er voor mensen die tijdelijk niet over voldoende financiële middelen beschikken om eten te kopen. Een team van vrijwilligers draait de voedselbank.

Het trainingscentrum voor jongeren wordt geleid door de paters maristen. Zij zijn in 2011 100 jaar in Hulst gevestigd. In 1977 startte de marist broeder Joris van de Zant een eerste trainingscentrum. Na het basisonderwijs krijgen jongeren een vierjarige training voor hutbewerking, het bouwen en onderhoud van boten en landbouw. Inmiddels zijn er 36 van deze centra die door de regering worden erkend. Nu is broeder Joris gestart met een centrum dat speciaal is gericht op gehandicapte jongeren. Dit is nieuw voor zowel de regering als de bewoners van de Solomoneilanden. De eerste jaren zullen de kosten van dit centrum uit giften van kerken, stichtingen en particulieren moeten worden betaald. Om een dergelijk centrum te bouwen is veel nodig. Zo zijn er bouwkosten voor leslokalen, studentenhuizen, een eetzaal, huisvesting voor de medewerkers en een werkplaats.

Een beetje geschiedenis
Kloosterzande is rond 1250 ontstaan als een uithof van de Vlaamse cisterciënzerabdij Ter Duinen. Rond 1520 ging de kapel van deze uithof als parochiekerk dienen. Resten van de kapel (o.a. het koor) zijn nog te zien de protestantse kerk van deze plaats.

De H. Martinuskerk is een neogotische kerk, in 1871 gebouwd naar een ontwerp van P. Soffers. Tot de inventaris behoren kruiswegstaties uit de bouwtijd. Het hoofdaltaar (rond 1920) is afkomstig uit de inmiddles afgebroken Christus Koningkerk in Nijmegen.

 

Andere berichten