Chrismaviering in Baarle-Nassau

13 maart 2007

Woensdag 4 april vindt de jaarlijkse Chrismamis plaats in de parochiekerk van Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand, Nieuwstraat 12 te Baarle-Nassau. De viering begint om 19.00 u. Na de viering is er gelegenheid koffie te drinken in café-restaurant de Lindeboom.

Tot 1990 vond de Chrismamis in het bisdom Breda plaats op de ochtend van Witte Donderdag. Om deelname vanuit parochies mogelijk te maken is de viering verplaatst naar de vooravond van Witte Donderdag. Zo blijft de band met de viering van Pasen behouden. Ieder jaar wordt hij in een ander dekenaat gehouden. Dit jaar is het in Baarle-Nassau. De collecte is bestemd voor het Annahuis, een diaconaal centrum in Breda (www.annahuis.nl ). Parochies worden uitgenodigd een kleine gave mee te nemen.

In de Chrismamis zegent de bisschop de heilige oliën voor de doopleerlingen en de zieken én wijdt hij het heilig Chrisma. Het Chrisma is het sacramentele teken van de Heilige Geest. Het wordt gebruikt voor de zalving bij het doopsel, het vormsel en de wijding tot priester en bisschop. Ook een altaar wordt bij de wijding met Chrisma gezalfd. In de liturgie is een vernieuwing van de beloften van de priesters en andere leden van het Godsvolk, die een taak in de kerk vervullen, opgenomen. Dit jaar worden priesters voor de eerste maal in de gelegenheid gesteld te concelebreren. Zo is het een viering voor het hele bisdom. Tijdens de viering van Witte Donderdag of de Paaswake worden de heilige oliën in de parochie gepresenteerd. Het bisdom heeft de voorkeur voor de Paaswake omdat het water voor het doopsel en de olie voor de zalvingen bij elkaar horen.

De kerk van Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand ligt op Nederlands grondgebied. De Nederlandse parochie is in 1860 afgesplitst van de Belgische vanwege een conflict over de bezoldiging van de pastoor.In dat jaar werd een nieuwe kerk opgetrokken. Deze werd in 1879 door een nieuw gebouw vervangen, dat pas in 1932 voltooid werd. Het is de eerste kerk in Nederland die toegewijd werd aan Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand.

Andere berichten