Chrismaviering 2009: “De geur van het chrisma wijst op onze roeping”

9 april 2009

In volle H. Laurentius kerk in Oud-Gastel heeft bisschop Van den Hende op woensdag 8 april de heilige oliën voor de doopleerlingen en de zieken gezegend en de chrismaolie gewijd. Vertegenwoordigers van parochies uit het hele bisdom waren aanwezig om vanuit de viering de oliën mee te nemen.

Lijden, sterven en verrijzen van Christus
In zijn homilie zei de bisschop: “Graag wil ik allereerst benadrukken dat we allen samen in deze diocesane chrismamis te gast zijn bij Jezus zelf. Jezus Christus, van wie wij de komende dagen het lijden, sterven en verrijzen gedenken. Het is Christus die ons vanuit het gehele bisdom bijeen heeft gebracht. Nog méér dan dat: Christus is het die ons bijeenróept (daarvan is immers het woord Ecclesia -Kerk- afgeleid).”

Kracht en inspiratie
“We worden steeds opnieuw geroepen om het geloof dat in ons hart ligt, te bewaren als grote innerlijke rijkdom. Wij allen zijn geroepen om het geloof in Christus en zijn Blijde Boodschap levend te houden in woorden en daden, ervan te delen en het door te geven. Christus die dat geloof in ons gewekt heeft en die ons roept om dit geloof vitaal te bewaren, is tevens Degene die ons daarvoor de nodige kracht, inspiratie en sterkte geeft.”

Roeping
De chrismaolie bestaat uit zuivere olijfolie. Daarbij wordt balsem gevoegd, een geurende substantie van kruiden of bloemen. De bijzondere geur van het chrisma verwijst naar de heilige Geest. Bisschop Van den Hende: “Zoals de geur van chrisma doet denken aan kruiden en bloemen, zo zouden onze woorden en daden moeten verwijzen naar de heilige Geest, namelijk dat andere mensen bij het zien van onze daden en bij het horen van onze woorden de aanwezigheid van de heilige Geest in ons leven bespeuren, dat we als christenen herkenbaar zijn. De geur van het chrisma wijst dus op onze roeping, dat we als gelovige mensen een geur van heiligheid verspreiden door wat we doen en laten, door wat we zeggen en denken.”

Pelgrims rk Walcheren
Uit de parochies van de regio Walcheren was een groep van ongeveer twintig pelgrims ’s ochtends op tijd vertrokken om de tocht naar Oud-Gastel te voet af te leggen. Het was de vijfde keer voor de groep dat de tocht naar de chrismamis op deze wijze werd afgelegd. Aan de hand van de thema’s uit de Paulusnoveen die onlangs verscheen bij het bisdom, werden negen etappes afgelegd met telkens een andere gespreksvraag en gespreksgenoot.

Bisschop Van den Hende ontmoette de pelgrims voorafgaand aan de chrismamis en tekende de boekjes waarmee de pelgrims de route hadden afgelegd.

Bisschop H. Ernst, die op de dag zijn 92e verjaardag vierde, was aanwezig bij de chrismamis en concelebreerde.

De gaven die werden verzameld bij de chrismamis zijn bestemd voor de Voedselbank ‘Goed ontmoet’. Sinds november 2007 verstrekt deze voedselbank voedselpakketten aan ongeveer 330 gezinnen in West-Brabant en Tholen. Er zijn uitgiftepunten in Bergen op Zoom, Roosendaal en Ossendrecht. Het werk gebeurt door 48 vrijwilligers.

Aan het eind van de chrismamis werd de datum en de locatie van de oliewijding van 2010 bekendgemaakt. Dit zal zijn: 31 maart in de H. Martinuskerk in Princenhage.

Bij gelegenheid van de chrismaviering 2009 werd een boodschap van bisschop Van den Hende uitgereikt. Klik hier.

(Foto: I. Bertens)

Andere berichten