Chrismamis op 27 maart 2024 in Oosterhout

23 februari 2024

In de Goede week voor Pasen wordt op woensdag 27 maart 2024 de Chrismamis van het bisdom Breda gevierd. Vanaf 19:00 uur zijn gelovigen vanuit alle hoeken van het bisdom welkom in de basiliek Sint Jan de Doper te Oosterhout. Tijdens de eucharistieviering wijdt bisschop Liesen het chrisma en zegent hij de heilige oliën voor de doopleerlingen en de ziekenzalving.

Opgang naar Pasen

Parochies ontvingen eerder al de uitnodigingen met praktische informatie voor de Chrismamis per post. In zijn begeleidend schrijven reflecteert bisschop Liesen op de situatie in de samenleving. Die is zorgelijk, maar niet zonder hoop. Bisschop Liesen: “De oorlog in Oekraïne, de oorlog tussen Hamas en Israël en de vele burgeroorlogen in de wereld treffen niet alleen talloos veel onschuldige burgers in die gebieden, maar hebben ook grote gevolgen voor de mensen hier. Onderlinge en mondiale solidariteit is hier gevraagd. Ook als katholieke gemeenschap zijn we geroepen onze solidariteit in geld, maar vooral ook in gebed en medeleven uit te drukken. Speciale aandacht mogen we hebben voor onze medechristenen in deze regio’s, die door de jaren van oorlog en geweld sowieso al heel veel te lijden hebben.”

“Het zijn tijden van grote zorgen. In deze veertigdagentijd mag juist ook de jaarlijkse opgang naar Pasen hoop in onze levens en onze wereld brengen. God heeft ons niet alleen gelaten in onze duisternis, maar heeft de duisternis door zijn kruisdood en verrijzenis overwonnen. Met Pasen zullen we dat in z’n volheid vieren.”

Meebrengen van een gave

Zoals gebruikelijk bij de Chrismaviering in het bisdom Breda, kunnen vertegenwoordigers van parochies, instellingen en kloosters een gave meebrengen. Dit kan in de vorm van houdbare levensmiddelen en artikelen voor persoonlijke verzorging die worden aangeboden aan de Voedselbank te Oosterhout. Er kan ook een financiële bijdrage worden gegeven ten behoeve van diaconale projecten in de Catharinaparochie waarmee mensen met een kleine beurs worden geholpen, zoals de kledingmarkt de Sinterklaasmiddag voor kinderen en actie ‘De Gevulde Tas’. Meer over deze initiatieven is te lezen op de website van de Catharinaparochie.

Verdieping

Andere berichten